Datum: 06-10-2022 - 16:32
06
jul
'16

Woningstichting Antonius van Padua overhandigt Ondernemingsplan aan College van B&W.

Afgelopen maandagavond heeft Arie de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, het kersverse ondernemingsplan van de corporatie overhandigd aan wethouder Henri de Jong. Dit gebeurde tijdens een jaarlijks overleg...

tussen het college en de RvC (zie foto).

Het ondernemingsplan voor de jaren 2016 – 2020 is aangepast aan de veranderde regelgeving als gevolg van de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan.

Bij de opstelling is rekening gehouden met de input van de belanghouders en met de Woonvisie van de gemeente Noordwijkerhout.

De visie van Woningstichting Sint Antonius van Padua luidt: “Lokaal, klantgericht, betrouwbaar en duurzaam”.

Voor het complete ondernemingsplan verwijzen wij u graag naar onze website: www.ws-padua.nl.

Tekst en foto Woningstichting St. Antonius van Padua.