Datum: 11-08-2020 - 02:49
04
jul
'16

Afscheid met 'een lach en een traan' bij basisschool De Optimist.

In april kwam het nieuws op BON naar buiten dat per 1 augustus 2016 CBS De Optimist, die onder de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO-DB) valt, zou worden opgeheven. De Optimist is een kleine school en gevestigd aan Duin en Dal te Noordwijkerhout...

Deze school was ontstaan na het sluiten van de Ireneschool en is indertijd (2014) gestart met een gering aantal leerlingen maar met een enthousiast team. Helaas groeide volgens het bestuur het leerlingenaantal de laatste jaren toch niet voldoende.

Het bestuur van de PCPO gaf destijds als reden voor sluiting aan dat als deze school met 29 leerlingen in stand zou worden gehouden, dit te hoge kosten met zich mee zou brengen en daarom werd er voor het opheffen van de school gekozen. (Redactie: zie een eerder persbericht over financiële problemen bij PCPO)

Afgelopen vrijdag werd er door de leerlingen, ouders en leerkrachten, met een lach en een traan en toch ook trots teruggekeken op de 2 mooie jaren die er op deze school zijn geweest. Op de laatste dag werd er door de kinderen nog een musical opgevoerd en namen alle betrokkenen na het slotfeest voor de laatste keer afscheid van de school en van elkaar.

De meeste leerlingen gaan na de zomervakantie een plekje krijgen op de Openbare Jenaplanschool De Regenboog.

Foto 1 BON - Foto's PR