Datum: 04-06-2020 - 05:35
29
jun
'16

Weinig belangstelling voor inloopbijeenkomst 'Centrumvisie Noordwijkerhout'. (conceptvisie t/m 31-8-2016 ter inzage)

Na een uitgebreid traject met inwoners, verenigingen, instellingen, ondernemers en andere belanghebbenden, heeft het college van B&W een conceptcentrumvisie Noordwijkerhout opgesteld (klik hier voor alle informatie). In de commissievergadering van Ruimte en Wonen...

van 15 juni mocht het plan na een pittige discussie volgens een meerderheid toch ter inzage worden gelegd.

Van de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 28 juni in de hal van het gemeentehuis, met veel informatie en de mogelijke uitleg van de projectleider en wethouder De Jong, kon op weinig belangstelling rekenen. De op panelen gepresenteerde informatie van deze avond kunt u van 28 juni t/m 1 juli alsnog bekijken tijdens de openingstijden in de hal van het gemeentehuis.

De conceptvisie ligt nog t/m 31 augustus 2016 ter inzage. Reacties kunnen ingediend worden bij het college van Burgemeester en Wethouders onder vermelding van zienswijze centrumvisie. Vervolgens wordt er een Nota van Beantwoording opgesteld. Daarna bespreekt de Commissie Ruimte en Wonen de visie en de nota. Naar verwachting is dit in het najaar.

 

Foto's BON