Datum: 09-08-2020 - 01:55
25
jun
'16

Eerste Veteranendag bij NoVaTo.

Op vrijdag 24 juni werd de jaarlijkse Veteranendag voor de veteranen uit Noordwijkerhout en De Zilk gehouden. Het doel van deze bijeenkomst is om het onderling contact tussen de veteranen in de gemeente Noordwijkerhout te versterken. Op initiatief van de stichting Noordwijkerhout van Toen...

werd Veteranendag dit jaar niet in het gemeentehuis gevierd, maar in de Zeestroom. De gasten werden verwelkomd met een kopje koffie of thee waarna burgemeester Goedhart de openingstoespraak verrichte.

Hij vond het fijn dat wederom een grote groep veteranen zich aangemeld had, hoewel de groep zachtjesaan toch kleiner wordt. Hij had daarbij uiteraard ook aandacht voor de mensen die niet (meer) aanwezig konden zijn. Verder gaf hij aan te hopen dat de bezoekers van vanmiddag elkaar buiten deze viering ook op zullen zoeken.

Na de toespraak van de burgemeester kreeg de voorzitter van NoVaTo, de heer Abe Bader, het woord. Hij had een samenvatting gemaakt van de presentatie over gebeurtenissen in Noordwijkerhout in de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens stond er een drankje klaar voor de aanwezigen.

Men kon de in de Zeestroom aanwezige exposities bezichtigen, waarbij vrijwilligers van NoVaTo paraat stonden om een toelichting te geven. De veteranenexpositie is nog t/m 16 juli te bezichtigen in de Zeestroom. Ook was er de mogelijkheid om een documentaire te bekijken. Uiteraard was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

De heer Siem Bouwmeester had een interessant verhaal geschreven over aalmoezeniers, wat werd voorgelezen door zijn dochter Liesbeth. Na een bedankje van de burgemeester voor alle vrijwilligers konden de bezoekers genieten van het buffet, verzorgd door chinees restaurant New Hong Kong.

In de gezellig gedekte expositieruimten liet iedereen zich het eten goed smaken. Aan het begin van de avond togen de bezoekers weer naar huis. Voor de vrijwilligers van NoVaTo is deze middag volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.

Tekst en foto's NoVato