Datum: 06-10-2022 - 15:54
23
jun
'16

Woningstichting Sint Antonius biedt woningen aan met Koopstart.

Koopstart is een nieuw verkoopmodel waardoor het voor starters en lagere middeninkomens (tot € 45.000) mogelijk wordt om een woning met korting te kopen. Nu de woningmarkt weer aantrekt is Koopstart voor corporaties een verantwoorde oplossing om woningen te verkopen...

Koopstart
Kopers krijgen bij Koopstart maximaal 25% korting op de marktwaarde van de woning. Bij doorverkoop rekenen zij de korting en een deel van de waardeontwikkeling af met de corporatie. Tussentijds afrekenen is ook mogelijk.

Koopstart is alleen beschikbaar voor kopers die zonder de korting de woning niet kunnen kopen. Een toets van de financiële draagkracht van kopers is een verplicht onderdeel van Koopstart. Hierdoor blijft het verstrekken van korting beperkt tot de doelgroep en wordt marktbederf voorkomen.

Ontwikkeling
Er is bij corporaties behoefte aan een koopvariant zonder terugkoopregeling. Koopstart heeft de goedkeuring van de Belastingdienst, NHG en het ministerie van BZK. Koopstart wordt in licentie verstrekt aan woningcorporaties.

Woningaanbod
Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft een verkoopprogramma van huurwoningen welke bij mutatie worden verkocht. Voor het merendeel van deze woningen geldt de Koopstart regeling. Voor het actuele aanbod verwijzen wij naar www.ws-padua.nl.

Tekst Woningstichting Sint Antonius van Padua. Foto BON.