Datum: 18-01-2021 - 17:26
23
jun
'16

Nieuwbouwplan zoutopslag De Zilk binnenkort vrijgegeven voor inspraak.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond, kwam het nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk aan de orde. Het college vroeg op deze vergadering aan de commissie om in te stemmen met het voornemen van B&W om...

het concept van het beeldkwaliteitsplan voor de woningbouw op de locatie Zoutdepot in De Zilk vrij te geven voor inspraak.

Om woningbouw op het zoutdepot in De Zilk mogelijk te maken is een stedenbouwkundig plan is opgesteld met ‘waar wat gebouwd gaat worden’. Het gaat dan om woningtypen, wegenpatroon, parkeerplaatsen, etc. In het beeldkwaliteitsplan is aangegeven ‘hoe er gebouwd gaat worden’.

In het beeldkwaliteitsplan zijn de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de architectonische uitwerking van de stedenbouwkundige opzet verwerkt doordat concreet is aangegeven aan welke visuele eisen de bebouwing moet voldoen.

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn opgenomen in één document. Het uiteindelijk doel is om op de locatie Zoutdepot een plan te realiseren bestaande uit 130 woningen (30% sociale woningen), een supermarkt (met pinautomaat) en een GOED (= Gezondheidsvoorzieningen Onder Één Dak).

Op de kaart hieronder kunt u het plan bekijken, klik hier voor het gehele Beeldkwaliteitsplan Zoutdepot 2016 (PDF)

De reacties van de politieke partijen op het plan waren over het algemeen positief, alleen vond de heer Floor van de PvdA net als bij de presentatie van de eerste plannen de drie appartementengebouwen langs de N206 helemaal niets. Hij vind ze veel te hoog en niet passend bij De Zilk, maar uiteindelijk ging toch ook hij akkoord met het vrijgeven voor inspraak.

De heer Pennings van het CDA had het plan al een beetje bij een aantal Zilkers neergelegd en over het algemeen was men ook daar zeer positief over het plan. Wel kwamen er nog wat opmerkingen over het pleintje voor de supermarkt (zie op de kaart gebouw 1), deze zou best wat kleiner gemaakt kunnen worden en wat meer van het huidige groen laten staan.

In het appartementengebouw 1 komen de sociale koopwoningen en in het 2e gebouw (zie 2) komen de sociale huurwoningen van Woningstichting Padua. Het tijdsplan geeft nu aan dat men als er niet teveel archeologische worden gedaan er halverwege 2017 een start gemaakt kan worden met de realisering van het nieuwbouwplan.

Op woensdagavond 6 juli komt er een informatieavond waarbij u de plannen goed kunt bekijken en reageren, er is nog geen afspraak gemaakt maar het zal waarschijnlijk wel gaan plaatsvinden in Trefcentrum De Duinplan (binnenkort meer info).