Datum: 17-09-2021 - 20:59
22
jun
'16

29 juni algemene ledenvergadering Vereniging Dierenhoeve.

Op woensdagavond 29 juni houdt het bestuur van de vereniging De Dierenhoeve haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20.00 uur in het Koffiehuis op de Dierenhoeve. Leden en overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Op de agenda onder meer...

het jaarverslag over 2015, nieuwe bestuursleden, stand van zaken omtrent het behoud van de Dierenhoeve. De stukken voor de vergadering (notulen en jaarverslag) liggen een week van tevoren ter inzage op de boerderij of zijn op de website toegankelijk. Zie www.dierenhoeve.nl.

Om redenen van praktische aard, maar vooral vanwege de financiële positie van de vereniging, nodigt het bestuur u langs deze weg uit, via de lokale krant, via de website en via Blik op Noordwijkerhout.  Graag tot ziens op 29 juni. De koffie staat klaar.

Tekst PR Dierenhoeve en foto BON.