Datum: 28-11-2022 - 16:41
17
jun
'16

Noordwijkerhout en Noordwijk unaniem voor verkenningsstudie naar intensievere samenwerking.

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de colleges van Noordwijkerhout en Noordwijk, een voorstel aan de gemeenteraden van beide dorpen zouden voorleggen. Het voorstel hield in om een extern bureau een ’verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen...

Noordwijk en Noordwijkerhout’ te laten uitvoeren. Een adviesgroep bestaande uit één lid per fractie zou dan als eerste de onderzoeksvragen gaan opstellen voor deze verkenningsstudie.

Afgelopen donderdagavond kwam het voorstel in beide dorpen al op de agenda, in Noordwijkerhout werd het besproken in de commissievergadering van BAM (komt later terug als hamerstuk in de gemeenteraad). In Noordwijk kwam het gelijk in de gemeenteraadsvergadering.

Blijkbaar ziet de politiek in beide dorpen het plan om meer te gaan samenwerken wel zitten en ging men in de twee vergaderingen unaniem akkoord met het voorstel om de verkenningsstudie naar een intensievere samenwerking in te gaan stellen. De studie moet aan eind van het jaar zijn afgerond.

Foto BON.