Datum: 26-03-2023 - 14:50
16
jun
'16

Coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar bij nieuwe Centrumvisie voor Noordwijkerhout.

In het nieuwsitem van BON met de aankondiging van de commissievergadering van Ruimte en Wonen op woensdagavond, gaven we al aan dat het nog alle kanten op kan met de nieuwe Centrumvisie voor Noordwijkerhout. En dat werd ook meteen het hete hangijzer in een...

stevige discussie, waarbij de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 lijnrecht tegenover oppositiepartijen PvdA, NZLokaal en Groenlinks kwamen te staan. De coalitie wilde graag de Centrumvisie ter inzage geven en de oppositie pertinent niet, terwijl het streven van het college bij dit onderwerp is dat de nieuwe Centrumvisie zo breed mogelijk gedragen zou moeten worden.

Maar we beginnen bij het begin, voorzitter Mariëtte Bergman van Vereniging Dorpsbehoud had voor dit onderwerpg 5 minuten inspreektijd gevraagd. Zij haalde in haar betoog één onderdeel specifiek naar voren, de hoftuin van de Witte Kerk.

Vereniging Dorpsbehoud was verbaasd en ontstemd over de vraag van het college "Wilt u meer of minder hoftuin bij de Witte Kerk?", deze werd gesteld bij de verschillende bijeenkomsten waarbij inwoners, ondernemers, eigenaren van panden en andere belanghebbenden hun ideeën en meningen mochten aandragen.

De muurtjesaffaire van nog geen tien jaar geleden kende destijds alleen maar verliezers en nu wordt er met geen woord gerept over de voorgeschiedenis. Het debacle kostte de gemeenschap toen ook nog eens meer dan € 500.000,-. En alsof het allemaal niet is gebeurd, mag iedereen er nu weer een mening over vormen, aldus de voorzitter van Dorpsbehoud.

Volgens Bergman is het niet alleen ongewenst dat het hof wordt verkleind, het is volgens haar ook niet mogelijk. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft bepaald dat het hof van cultureel historische waarde is en dat verkleining niet wordt toegestaan. Zelfs de toenmalige staatssecretaris sprak zich destijds uit tegen het verkleinen van de hoftuin.

Vereniging Dorpsbehoud wil best positief meepraten over hoe het anders kan en mooier, maar niet kleiner dus. Als we ons daarmee gaan bezighouden is dat zonde van de energie die iedereen erin steekt en dan nog maar niet te praten over het extra geld wat het opnieuw allemaal gaat kosten. Ze eindigde met advies aan de commissieleden "Bezint eer gij begint'.

Daarna werd de aftrap gegeven door de heer Floor van de PvdA en hij zette de boel meteen op scherp, door aan te geven dat hij helemaal geen visie van het college zag in de nieuwe Centrumvisie. Er zitten veel te veel open einden aan in dit, zoals hij de visie noemde, 'de eerste stappen zijn naar een centrumplan' maar het is volgens hem zeker nog geen visie op het nieuwe centrum.

Er worden nergens kaders door het college aangegeven waar binnen men kan discussiëren, zonder te verzanden in ellenlange gesprekken waarbij aangedragen ideeën achteraf wellicht helemaal niet blijken te kunnen. Ook de heer Floor noemde daarbij als voorbeeld de drie mogelijkheden in de Centrumvisie over het 'meer of minder ruimte' voor de hoftuin van de Witte Kerk.

De heer Floor vond dat de nieuwe Centrumvisie veel te snel ter inzage van een ieder wordt gelegd, alsof de meningen die nu in de commissievergadering naar voren komen er niet meer toe doen. Hij wilde dan ook dat de nieuwe Centrumvisie nog niet ter inzage wordt gelegd voordat er een gedegen plan op tafel ligt met kaders waar binnen men zich een mening kan vormen.

De gehele oppositie schaarde zich achter hem waarna de coalitiepartijen een schorsing aanvroegen om te kijken hoe zij hierin stonden. Na terugkomst werd duidelijk dat de coalitiepartijen de nieuwe Centrumvisie toch wel ter inzage wilde leggen. Zij zagen dit als een mooie uitdaging om zoveel mogelijk ideeën uit de samenleving te krijgen om dan in het najaar de discussie daarover te kunnen voeren.

Wethouder De Jong gaf in een reactie aan jammer te vinden dat de partijen zo lijnrecht tegenover elkaar staan, terwijl de nieuwe Centrumvisie moet beogen dat het een zo breed mogelijk gedragen visie gaat worden. Na opnieuw een korte schorsing maar nu op verzoek van het college, gaf het college daarna aan het toch ter inzage te gaan leggen want ook het college wil zoveel mogelijk ideeën en meningen uit de samenleving krijgen en natuurlijk gaf hij bij de oppositie aan, dat men daarna nog volop hun mening mag geven om vervolgens dan pas een besluit te gaan nemen.

Het termijn voor de ter inzagelegging wordt op verzoek wel verruimd tot na de vakantietijd om iedereen de gelegenheid te geven om te kunnen reageren. U kunt gehele item in de commissievergadering nogmaals terugluisteren via de webcast op uw computer, klik hier. U moet er dan wel even voor gaan zitten, hij duurt 1 uur en 23 minuten.