Datum: 04-02-2023 - 15:55
16
jun
'16

Drastische boomkap zorgt toch uiteindelijk voor meer bomen op Landgoed Sancta Maria.

Vereniging Dorpsbehoud gaf onlangs aan geschrokken te zijn van het bericht dat er vergunning was aangevraagd, om maar liefst 437 bomen te kappen op het Noordwijkerhoutse gedeelte van het Landgoed Sancta Maria. In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van...

woensdagavond kwamen NZLokaal, PvdA en VVD met het verzoek om uitleg over het hoe en waarom van deze toch wel drastische bomenkap.

Het college heeft middels een brief van 15 juni de gemeenteraad ingelicht waarin men een uitleg geeft over de verleende vergunning tot bomenkap. Wethouder de Jong gaf in de commissievergadering nog een nadere toelichting op de brief.

Het college geeft in de brief aan dat een aantal bomen volgens het goedgekeurde bestemmingsplan van 1 oktober 2015 moeten gaan wijken voor de realisatie van 75 woningen en de daar bijbehorende infrastructuur op het Noordwijkerhoutse grondgebied.

Een tweede reden waarom er bomen gekapt worden is dat de kwaliteit van de bomen op het terrein van verschillende kwaliteit zijn. De bomen met goede kwaliteit zijn duurzame bomen en die zullen behouden blijven. Om het aanwezige bos meer toekomstwaarde te geven vindt er een verdunning plaats. De waardevolle bomen krijgen hierdoor meer ruimte waardoor het bos vitaler wordt.

Naast de kap van bomen zal op het terrein ook een nieuw bos gecreëerd gaan worden. Uiteindelijk wordt er in totaal 5 hectare bomen gekapt, maar zal er in de toekomst 7 hectare bomen worden aangeplant. Hiermee worden de natuurwaarden versterkt en het leefgebied voor vogels en zoogdieren wordt vergroot, aldus het college van B&W.

De partijen waren uiteindelijk tevreden met de uitleg van het college over het hoe en waarom van de drastische bomenkap. De heer Cramer van de VVD gaf als laatste nog wel aan dat hij toch graag ziet dat het college in de toekomst, bij een gevoelig onderwerp als "bomen" in Noordwijkerhout, met meer uitleg voor de inwoners naar buiten treed bij het afgeven van zo'n vergunning.

Luchtfoto BON.