Datum: 26-03-2023 - 14:30
15
jun
'16

Nieuwe Centrumvisie voor Noordwijkerhout vanavond in de commissie Ruimte en Wonen.

Vanavond wordt in de commissievergadering van Ruimte en Wonen het voorstel van de nieuwe Centrumvisie voor Noordwijkerhout behandeld. Met de visie wil het college van B & W bijdragen aan een compacter en aantrekkelijker (kern)winkelgebied in het centrum van...

Noordwijkerhout. Onderdelen daarvan zijn afspraken over de aanpak van de winkelleegstand, het gebruik en inrichting van de winkelstraten en hoftuin rond de Witte Kerk, de rol van (dag)horeca en terrassen, verkeer in het centrum en over de uitstraling van winkelstraten.

De Centrumvisie is opgesteld met de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten waarbij inwoners, ondernemers, eigenaren van panden en andere belanghebbende hun ideeën en meningen mochten aandragen.

In de diverse media worden in aanloop naar de commissievergadering van vanavond al flink wat reacties geventileerd (klik hier voor het Leidsch Dagblad) op de nieuwe Centrumvisie. Ook het NOV (Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging) heeft in een brief aan de politiek al een reactie gegeven.

Er staat overigens nog niets vast want het kan nog alle kanten op gaan met de verschillende voorstellen in de nieuwe Centrumvisie (klik hier voor het concept), zoals bijvoorbeeld het autovrij/luw maken van het centrum en het behouden of verkleinen van de tuin van de Witte Kerk.

U kunt de commissievergadering met onder andere dit onderwerp vanaf 20.00 uur volgen op publieke tribune in het gemeentehuis of via de webcast op uw computer, klik hier.