Datum: 28-09-2023 - 00:33
14
jun
'16

Noordwijkerhout loopt voor met huisvesting van statushouders.

De gemeente Noordwijkerhout heeft net als iedere andere gemeente in Nederland een taakstelling voor het huisvesten van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Voor de eerste helft van 2016 diende Noordwijkerhout te zorgen dat 19 statushouders een woning...

kregen toegewezen in ons dorp (kunnen ook gezinnen zijn in één woning). Deze taakstelling is inmiddels ingevuld en er zijn zelfs 9 personen meer gehuisvest. Deze statushouders zijn gehuisvest in woningen van Woningstichting Antonius van Padua (AVP). Een aantal woningen zijn hiervoor uit de verkoop gehaald en worden nu in de sociale sfeer verhuurd aan deze mensen.

De gemeente Noordwijkerhout is de enige gemeente binnen de Duin- en Bollenstreek die een voorsprong heeft in de invulling van haar taakstelling. De taakstelling voor de 2e helft van 2016 is voor Noordwijkerhout 22 personen. Van deze 22 personen, zijn er inmiddels al 9 gehuisvest.

Bovendien staat er nog een gezin in de wacht van 7 personen. Deze mensen zijn aan Noordwijkerhout gekoppeld, maar daar moet nog een geschikte woning voor gevonden worden. Dan blijven er 6 personen over die gehuisvest moeten worden om de taakstelling van de 2e helft van 2016 in te vullen.

Het is bedoeling om deze statushouders direct te huisvesten in een huurwoning, waardoor de integratie onmiddelijk kan beginnen. Ook in de komende jaren zal de taakstelling worden ingevuld via huisvesting in sociale huurwoningen.

Volgens het college is er een jaarlijks budget nodig als tegemoetkoming in de extra kosten die Woningstichting AVP maakt voor de huisvesting van statushouders. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om een jaarlijks bedrag aan Woningstichting AVP ter beschikking te stellen.

Dit bedrag kan AVP naar eigen inzicht gebruiken, waarbij het college ervan uit gaat van de invulling van de taakstelling (sociale)huurwoningen en van een taakstelling die qua hoeveelheden vergelijkbaar is met die van 2016.

Voor 2016 is er een aantal woningen uit de verkoop gehaald, om de door de gemeenteraad gewenste versnelling van de invulling van de taakstelling mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt door AVP.

Voor 2016 gaat het dan om een bedrag van € 7.000,- en voor de opvolgende vier jaren een jaarlijks bedrag van € 4.000,-. Het jaarlijks budget van € 4000,- zal in de begroting 2017 worden meegenomen en worden gedekt door een bijdrage uit de reserve Volkshuisvesting. Het bedrag voor 2016 zal worden gedekt uit het budget voor de uitvoering beleidsnota wonen.