Datum: 19-04-2021 - 12:14
13
jun
'16

Werkbezoek van Halbe Zijlstra en Rinda den Besten aan Taalklas Victorschool.

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, en Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, hebben op maandag 13 juni van 14.00 tot 16.00 uur een werkbezoek gebracht aan de Victorschool. Het doel van het werkbezoek was met name het zich laten informeren over de ervaringen...

met de Taalklas. Als eerste werden de lessen bijgewoond van de twee taalgroepen en werd er ook kort even gesproken met de kinderen. Daarna ging het gezelschap in gesprek met de directie en leerkrachten. Een gesprek waarin ervaringen werden uitgewisseld en de problemen die de school tegenkomt aangehaald en de eventuele oplossingen daarvoor besproken.

De Taalklas op de Victorschool is een kleinschalige nieuwkomersschool. Twee groepen van ten hoogste 15 leerlingen krijgen maximaal een jaar intensief Nederlands en stromen dan door naar het reguliere onderwijs. Vooral het kleinschalige is uniek en biedt mogelijkheden voor goede integratie.

Foto's BON.