Datum: 03-07-2022 - 07:50
13
jun
'16

Regenboog opnieuw School op Seef. (foto's)

Burgemeester Goedhart reikte maandagmorgen 13 juni opnieuw het verkeersveiligheidslabel ‘School op Seef’ uit aan mevrouw Fijnaut, directeur van De Regenboog. De Regenboog behoudt hiermee het in 2012 behaalde verkeersveiligheidslabel en is weer tot april 2019 gecertificeerd...

als verkeersveilige school. Na het uitreiken van het certificaat door de burgemeester mocht hij ook nog even laten zien hoe het gesteld was met zijn kennis van het verkeer.

Samen met de directeur en aangeduwd door kinderen van de Regenboog, legde de burgemeester vlekkeloos het parcours met oversteekplaatsen, stoplichten en de slalom af. De kinderen vonden het prachtig en de burgemeester mocht zich weer even kind voelen.

Verkeerseducatie School op Seef
De Regenboog maakt al vele jaren werk van verkeerseducatie en heeft daardoor in 2012 het label voor het eerst gehaald. School op Seef is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. School op Seef omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak.

Het programma School op Seef biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Het motto is dan ook: "kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".

Het programma School op Seef heeft 7 doelstellingen:
1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

Het realiseren van de 7 doelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school zelf, maar ook die van de gemeente en de ouders. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen, waarbij elke partij zijn eigen inzet heeft.

De Regenboog blijft een verkeersveilige school door bijvoorbeeld het geven van een verkeersmethode in alle groepen, fietsvaardigheidsprojecten, het theoretisch en praktische verkeersexamen groep 7 en dode hoekproject in groep 8. Daarnaast is in 2012 een verkeerskist aangeboden na het behalen van het label waardoor de school leerzame en praktische verkeersprojecten kan uitvoeren.

Foto's BON