Datum: 28-11-2022 - 16:30
11
jun
'16

Mogelijk verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen Noordwijkerhout en Noordwijk.

Wat is verstandiger? De samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout intensiveren volgens de huidige ’organische ontwikkeling’? Of een volledige ambtelijke én bestuurlijke fusie? Het antwoord op die vraag mag een door de twee gemeenten ingehuurd...

extern bureau gaan geven.

De opdracht, waarover de raden nog wel een besluit moeten nemen, is enigszins opmerkelijk omdat beide gemeenten in het recente verleden niets van een gemeentelijke herindeling wilden weten. De twee dorpen wezen de vraag van Lisse, Teylingen en Hillegom om aan te haken bij hun ambtelijke fusie per 1 januari 2017 vorig jaar nog resoluut af.

Maar de tijden zijn veranderd. Noordwijk en Noordwijkerhout - de laatste vooral - ziet zich geplaatst voor problemen die de grootte van de gemeente te boven gaat. De gemeenten vragen zich af in hoeverre ze nog in staat zijn de toekomst zelfstandig tegemoet te treden. ,,De toekomstige opgaven maken een heroriëntatie op onze organisaties noodzakelijk’’, schrijven bijvoorbeeld B en W van Noordwijkerhout in een brief aan de Noordwijks collega’s.

Komende weken buigt de politiek in de twee dorpen zich over het onderwerp. Het voorstel is eerst om een extern bureau een ’verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout’ te laten uitvoeren. Een adviesgroep bestaande uit één lid per fractie stelt de onderzoeksvragen voor deze verkenningsstudie op.

Bron: Leidsch Dagblad Paul de Vlieger. Foto BON.