Datum: 06-07-2022 - 11:59
08
jun
'16

Eigenaar gaat liever vandaag dan morgen aan de slag met het Bavo-hoofdgebouw.

In een gesprek met de redactie van BON reageert Johan Oudendal, die met zijn bedrijf de Oudendal Groep sinds enige tijd eigenaar is van het Bavo-hoofdgebouw, op de vragen die de lokale politieke partij NZLokaal onlangs aan het college van B & W van Noordwijkerhout stelde...

De partij sprak zijn zorg uit over de staat van onderhoud van het Bavo-hoofdgebouw als Rijksmonument, maar volgens de heer Oudendal draagt dit niets bij in de onderhandelingen met de gemeente over de bestemming van het pand. In de voorkant van het gebouw zit via de HOD al anti-kraak om vandalisme te voorkomen en binnenkort krijgt de carnavalsvereniging De Keiebijters zijn opslag voorlopig weer terug in de kapel zodat daar ook weer leven in de brouwerij komt.

Tevens heeft de eigenaar dagelijks iemand rondlopen die de boel in de gaten houdt en ervoor zorgt dat bij vernieling dit gelijk herstelt wordt. Want daar ligt volgens Oudendal ook het grote probleem, het vandalisme. Bijna dagelijks probeert men om binnen te komen en worden er ruiten ingooit of steelt men loodslabben, bliksemgeleiders en andere metalen delen.

Het echt opknappen kan pas gebeuren als er overeenstemming met de gemeente wordt bereikt over een bestemming, want met nu hier en daar een lik verf red je het niet, aldus Oudendal. Hij heeft bij de gemeente, gezamenlijk met geïnteresseerde toekomstige gebruikers, al verschillende plannen ingediend, maar dit heeft nog niet geleid tot een akkoord met de gemeente.

Dit komt vast wel een keer goed, wij hebben als bedrijf veel monumentale panden in bezit en we komen er op een goede manier altijd uit met de betreffende gemeenten. De contacten met de gemeente zijn tot dit moment goed te noemen en binnenkort heeft de eigenaar weer een gesprek met de verantwoordelijke wethouder De Jong.

 

Ons bedrijf heeft veel ervaring met het restaureren van monumenten en met het combineren van monumenten met nieuwbouw. Een monument dat niet meer bruikbaar is, bruikbaar maken, daar zijn wij goed in. Maar het moet wel uiteindelijk economisch haalbaar zijn, het opknappen gaat anders dan bij nieuwbouw veel meer geld kosten.

Wonen eventueel gekoppeld aan zorg zou een prima en economisch haalbare bestemming aan het gebouw kunnen geven. Het moet dan ook mogelijk zijn om verschillende activiteiten in het gebouw zelf en op het nu nog niet ingevulde terrein daarachter te kunnen laten plaatsvinden, maar je krijgt er als Noordwijkerhout dan ook wel een heel mooi monumentaal gebouw voor terug die straks het stralende middelpunt van de nieuwe wijk kan gaan worden.

Als er een overeenstemming met de gemeente wordt bereikt, gaan we liever vandaag dan morgen aan de slag met het gebouw. Dan kunnen we het gebouw gaan aanpassen naar de nieuwe bestemming.

Volgens de eigenaar ligt het voor de hand dat een aantal gebouwen (voormalige restaurant/keuken) of de glazen gang rond de kapel achter het hoofdgebouw, als latere toevoegingen worden weggepeld. Die hebben volgens de gemeente geen historische waarde en hadden tot voor kort ook geen monumentenstatus. Of we daar kiezen voor restauratie of nieuwbouw, daarover zullen we later besluiten, aldus Oudendal.

Zo lang het nog kan werkt de eigenaar graag mee aan de verschillende bestaande activiteiten van verenigingen en organisaties die rondom het hoofdgebouw plaatsvinden. Zo heeft hij met veel plezier toestemming gegeven aan de uitvoering van de Passie van Noordwijkerhout.

Binnenkort helpt hij de De Keiebijters in de kapel voorlopig aan een onderkomen, die ook al verschillende jaren in onderhandeling met de gemeente zijn over Het Pesthuis als nieuw clubhuis.

Onlangs maakte ook Tunningevenement Bollenstreek en met carnaval de Feesthal van de Keiebijters gebruik van het terrein. De bekende en druk bezochte kofferbak/rommelmarkten van de Keiebijters mogen zo lang het nog kan ook gebruik maken van het terrein.

Tekst en foto redactie BON.