Datum: 17-01-2022 - 11:48
27
me
'16

Klanten Wmo/begeleiding hebben benodigde zorg ontvangen.

Uit het onderzoek dat de ISD Bollenstreek (ISD) heeft uitgevoerd naar het verschil tussen de indicaties en uitgaven blijkt dat verreweg de meeste mensen uit de doelgroep Wmo/begeleiding de zorg hebben gekregen die voor hen nodig was. De eigen bijdrage is geen reden...

geweest om af te zien van zorg. Ook zorg mijden komt minimaal voor.

Aanleiding onderzoek

Uit de conceptcijfers van de jaarrekening 2015 van de ISD blijkt dat de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna 5,5 miljoen euro lager zijn dan begroot. Deze onderbenutting geldt vooral voor de Wmo/begeleiding.

De ISD heeft geen signalen gekregen dat mensen geen zorg hebben gekregen. Om zeker te weten dat klanten de zorg hebben ontvangen die voor hen nodig is, heeft de ISD onderzoek gedaan. De begroting van de ISD was gebaseerd op cijfers die de ISD bij de overgang van de AWBZ naar de Wmo heeft ontvangen.      

Voor dit onderzoek zijn 249 mensen die minder dan 60% van de toegekende zorg (indicatie) gebruiken telefonisch geënquêteerd. Onderzocht is wat de redenen zijn om een indicatie niet of niet volledig te verzilveren. Iemand heeft bijvoorbeeld een indicatie voor 8 uur per week, maar neemt in de praktijk 4 uur per week zorg af. In dat geval is sprake van een verzilveringsgraad van 50%.   

Belangrijkste resultaten onderzoek
•Totaal heeft circa 85-90% van de geënquêteerde klanten de benodigde zorg ontvangen. Dat kan zijn via een Wmo-voorziening of via een instelling. Ook kan het zijn dat de indicatie niet meer nodig is.
•Slechts 2% neemt de zorg niet af door de eigen bijdrage. Percentage zorg mijden is 1%.
•Het gemiddelde percentage verzilverde zorg van nieuwe geënquêteerde klanten is hoger dan de geënquêteerde overgangsklanten. Nieuwe klanten zijn mensen die vanaf 1 januari 2015 via de ISD Bollenstreek een indicatie voor begeleiding hebben gekregen. Overgangsklanten zijn mensen die via de AWBZ een indicatie hadden en vanaf 2015 onder de Wmo vallen.
•De totale verzilveringsgraad is 51%. Dat betekent dat van het begrote budget 51% aan zorg bij de ISD is gedeclareerd.  

Uit het onderzoek blijkt dat het verschil tussen de indicaties en de uitgaven niet veroorzaakt is doordat mensen geen zorg hebben gekregen en dat de eigen bijdrage ook geen reden is om van zorg af te zien. Het lijkt erop dat de verklaring voor het financieel verschil vooral gezocht moet worden in de overdracht van de budgetten en gegevensbestanden naar de gemeenten vanaf 1 januari 2015. Maar dit laatste vraagt om een ander onderzoek, dat op landelijk niveau uitgevoerd moet worden.

Aanvullende toelichting
Wat is een indicatie? De toezeggingsbrief voor de klant waarin staat welke hulp en hoeveel iemand kan afnemen.

Wat betekent niet-verzilverde zorg? Dat betekent dat de toegezegde zorg niet volledig is gebruikt/gedeclareerd

Voorbeeld:
In de brief staat dat iemand recht heeft op 8 uur zorg per week. In de praktijk kiest iemand zelf om 4 uur per week te gebruiken. In dit geval is de niet-verzilverde zorg 50%. 

Volledig onderzoeksrapport
Het rapport van APE staat op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl. U kunt het rapport ook opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.