Datum: 04-07-2020 - 20:03
27
me
'16

Woningstichting Sint Antonius van Padua houdt enquête onder inwoners De Zilk.

Woningstichting Sint Antonius van Padua en de gemeente Noordwijkerhout hebben plannen om in 2017 huurappartementen in De Zilk te bouwen. Met een enquête inventariseert de woningstichting de belangstelling en wensen voor deze appartementen bij de inwoners...

van De Zilk. Er wordt gevraagd naar het gewenste aantal kamers, de huurprijs en de termijn waarbinnen mensen denken te willen verhuizen. De uitkomsten van de enquête gebruikt de woningstichting om haar beleid te bepalen bij het verder uitwerken van de bouwplannen. Uiteraard hoopt de woningstichting op een ruime respons!