Datum: 06-07-2022 - 12:57
24
me
'16

NZLokaal stelt vragen aan college over erbarmelijke staat van onderhoud hoofdgebouw St. Bavo.

Door de fractie van NZLokaal zijn op 23 mei schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de erbarmelijke staat van onderhoud van het Sint Bavo hoofdgebouw aan de Langevelderweg. Als voorbijganger is waar te nemen, dat er sprake is van kapotte ramen...

verrotte kozijnen en verdwenen loodslabben met als gevolg verrotting en verkrotting. Een situatie, waarin geen sprake meer is van het ontbreken van een likje verf. Inmiddels zal een omvangrijke alomvattende restauratie nodig zijn om dit van oorsprong schitterende gebouw weer in oude luister te kunnen terugbrengen.

In het Monumentenregister wordt het gebouw aangemerkt als 'rijksmonument' met uiteraard een beschermde status, een symmetrisch tweelaags klooster annex dienstgebouw op rechthoekige plattegrond met hoekpaviljoens en een hoog opgaand middenrisaliet aan de voorgevel.

Een zeer beeldbepalend gebouw met een rijke historie. Kortom, een cultuurhistorisch element waar we zuinig en trots op moeten zijn! Uiteraard bestaat er voor de eigenaar een plicht tot onderhoud en die is niet vrijblijvend. Voor de gemeente is er echter sprake van een plicht tot toezicht en handhaving en die taak is ook niet vrijblijvend.

De door de fractie van NZLokaal gestelde vragen spitsen zich toe op de wijze, waarop het gemeentebestuur zicht heeft gemanifesteerd in deze toezichthoudende en controlerende taken.

De fractie wil met name weten hoe vaak en intensief er is gecontroleerd op de staat van onderhoud. Op zo kort mogelijke termijn moeten ook maatregelen worden genomen om verdere verkrotting tegen te gaan!

Tekst en foto's fractie NZLokaal