Datum: 17-01-2022 - 11:46
18
me
'16

ISD Bollenstreek: gevolgen uitspraak voor 'hulp bij het huishouden' per gemeente.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft woensdag 18 mei uitspraak gedaan over een aantal beroepszaken over hulp bij het huishouden. Uit deze uitspraak blijkt dat de algemene voorziening voor hulp bij het huishouden onder bepaalde voorwaarden onder de Wmo is toegestaan....

Daarnaast geldt dat gemeenten niet zomaar mogen korten op de hulp bij het huishouden. De uitspraak heeft consequenties voor het beleid van de ISD gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, omdat de daar bestaande algemene voorziening in de huidige vorm niet is toegestaan. Deze uitspraak raakt Noordwijk en Teylingen niet, omdat deze gemeenten voor hulp bij het huishouden geen algemene voorziening kennen.

Algemeen
In 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. In het land zijn er gemeenten die vanaf 2015 bezuinigd hebben op de hulp bij het huishouden door het aantal uren voor hulp bij het huishouden te verminderen. Of de hulp bij het huishouden zelfs af te schaffen en deze alleen nog als algemene voorziening in te voeren.

Voor bestaande klanten van de ISD gemeenten met een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden heeft de Wmo 2015 nog geen consequenties gehad. Vanwege het overgangsrecht en de verwachte uitspraak van de CRvB, die in 2015 al verwacht was, hebben klanten hun bestaande indicatie voor hulp bij het huishouden behouden en zijn mensen niet gekort op de hulp bij het huishouden.

Voor nieuwe aanvragen voor hulp bij het huishouden is voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout de hulp bij huishouden in 2015 als algemene voorziening ingevoerd. Deze gemeenten hebben eerder besloten om de algemene voorziening ook voor bestaande  klanten in te voeren, maar in de praktijk is dat nog niet ingegaan. Reden hiervan is de mogelijk verwachte uitspraak van de CRvB.

Consequenties uitspraak CRvB
De uitspraak van de CRvB betekent dat gemeenten de hulp bij het huishouden alleen onder bepaalde voorwaarden als algemene voorziening mogen aanbieden of als maatwerkvoorziening. Wat dit concreet betekent voor de ingevoerde algemene voorziening voor nieuwe klanten van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout brengt de ISD op korte termijn in beeld. 

De ISD heeft naast de bestaande maatwerkvoorziening ook een nieuwe maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’ uitgewerkt. Het is aan de raden om te besluiten of ze kiezen voor  de nog aan te passen algemene voorziening, de maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’ of de bestaande maatwerkvoorziening. De bestaande maatwerkvoorziening is gebaseerd op uren en bij een ‘schoon en leefbaar huis’ gaat het niet om uren, maar om resultaatafspraken.

Wat betekent de uitspraak per gemeente:
Gemeente Noordwijkerhout
Sinds 1 januari 2015 geldt voor nieuwe aanvragen de hulp bij het huishouden als algemene voorziening. De raad heeft eerder besloten om de algemene voorziening voor iedereen in te voeren. De huidige algemene voorziening is niet meer toegestaan en moet aangepast worden.

Dit betekent dat de raad een nieuw besluit moet nemen. Verwachting is dat de raad uiterlijk in juni een besluit neemt over de aangepaste algemene voorziening of de mogelijke invoering van een ‘schoon en leefbaar huis’. De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot 1 januari 2017 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.

Gemeente Hillegom
Sinds 1 april 2015 geldt voor nieuwe aanvragen de hulp bij het huishouden als algemene voorziening. De gemeenteraad heeft eerder besloten om de algemene voorziening ook voor bestaande klanten per 1 oktober 2016 in te voeren. De huidige algemene voorziening is niet meer toegestaan en moet aangepast worden.

Dit betekent dat de raad een nieuw besluit moet nemen. Streven is dat de raad op korte termijn een besluit neemt over de aangepaste algemene voorziening of de mogelijke invoering van een ‘schoon en leefbaar huis’. De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot 1 oktober 2016 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.

Gemeente Lisse
Sinds 1 januari 2015 geldt voor nieuwe aanvragen de hulp bij het huishouden als algemene voorziening. De raad heeft eerder besloten om de algemene voorziening voor iedereen in te voeren. De huidige algemene voorziening is niet meer toegestaan en moet aangepast worden.

Dit betekent dat de raad een nieuw besluit moet nemen. Streven is dat de raad op korte termijn een besluit neemt over de aangepaste algemene voorziening of de mogelijke invoering van een ‘schoon en leefbaar huis’. De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot 1 januari 2017 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.

Gemeente Noordwijk
Voor Noordwijk heeft het besluit van de uitspraak van de CRvB geen consequenties, omdat voor Noordwijk de algemene voorziening niet van toepassing is. De raad van Noordwijk heeft in april 2016 besloten om vanaf 1 januari 2017 voor iedereen ‘een schoon en leefbaar huis’ in te voeren.

Op basis van de eerste bestudering van de uitspraak van de CRvB lijkt de uitspraak geen consequenties te hebben voor dit besluit.  De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot 1 januari 2017 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.

GemeenteTeylingen
Voor klanten van Teylingen heeft het besluit van de CRvB geen consequenties, omdat voor Teylingen de algemene voorziening niet van toepassing is. De raad van Teylingen heeft besloten om eerst de uitspraak van de CRvB af te wachten en dan pas een besluit te nemen over de toekomst van de hulp bij het huishouden. De huidige indicatie van klanten met een maatwerkvoorziening loopt door tot
1 januari 2017 en klanten hebben daarover eerder al een brief ontvangen.

Informatie bestaande klanten
Als het besluit van de raden bekend is stuurt de ISD alle klanten met een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden persoonlijk een brief over het besluit met aanvullende informatie.

Nieuwe hulpvraag voor hulp bij het huishouden
Inwoners die problemen hebben met het zelfstandig regelen van hun huishouden en het ook niet redden met hun familie/eigen sociale netwerk kunnen in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Ze kunnen dan een meldingsformulier indienen. Voor dit formulier kunnen ze terecht bij het Lokaal Loket/het Zorgloket of het Wmo Adviescentrum van hun gemeente.

Vragen
Klanten die vragen hebben over de hulp bij het huishouden kunnen contact opnemen met de ISD Bollenstreek of het Lokaal Loket/het Zorgloket of het Wmo Adviescentrum van hun gemeente.