Datum: 19-05-2022 - 04:55
17
me
'16

Samen is meer dan de som der delen.

Op eerste Pinksterdag hebben de drie kerken van Noordwijkerhout in een oecumenische viering laten zien, dat je gezamenlijk paden kan effenen en met elkaar meer kan bereiken. De voorgangers dominee Van de Weide en pastoor Owel riepen op met elkaar de uitdagingen in het leven...

op te pakken en niet te af te blijven wachten.

In een overvolle kerk werd Lukas Heerikhuisen oecumenische gedoopt. Zijn ouders hebben een verschillende geloofsovertuiging wat voor hen geen belemmering betekende, daar liefde de bindende factor is en niet waar je toentertijd bent gedoopt.

Harpe Davids en het Herenkoor van de Victorkerk zorgde voor de muzikale omlijsting. Na afloop van de dienst werden witte duiven losgelaten om de boodschap verder uit te dragen.

Tekst en foto's Jos Beugelsdijk