Datum: 01-06-2023 - 10:10
10
me
'16

Gemeenteberichten op BON.

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van het burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON, een...

belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de blauwe link voor het gehele bericht:

Doe de energiesubsidie check
Bent u bezig met het energiezuinig maken van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen? Doe de subsidie check via het gemeentelijke Duurzaam Bouwloket Noordwijkerhout...

Eigenaar voertuig gezocht
De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van een voertuig, merk Fiat Marea met Pools kenteken DOA 04696. De auto  staat geparkeerd aan de Stockweide in De Zilk ter..

Vacature Wmo adviesraad voor twee nieuwe leden
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , de Jeugdwet en de Participatiewet hebben tot doel om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in de samenleving. Jong of...

Draagvlak voor oprichten Stichting Wijk Ontmoetingscentrum Puyckendam
Tijdens de informatieavond over de mogelijkheden van een toekomstig Wijk Ontmoetingscentrum Puyckendam werd het draagvlak gepeild voor het oprichten van een stichting die dit centrum gaat beheren en...

* Gemeentehuis gesloten
16 mei > 2e Pinksterdag

Bekendmakingenlijst: klik hier.
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)