Datum: 21-10-2020 - 07:25
26
apr
'16

Lintjesregen (12) een ware stortbui in Noordwijkerhout en De Zilk. (update foto's)

De jaarlijkse lintjesregen in ons dorp is dit jaar uitgelopen op een ware stortbui. Op dinsdagochtend 26 april heeft burgemeester Goedhart maar liefst 12 Koninklijke Onderscheidingen mogen uitreiken. In Trefcentrum De Duinpan in De Zilk kregen tien inwoners van Noordwijkerhout...

één inwoner van De Zilk en één inwoner van Hillegom (die net over de gemeentegrens van De Zilk woont) door de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Normaal vindt de feestelijke ceremonie plaats in de hal van het gemeentehuis, maar door de ware stortbui van lintjes werd er uitgeweken naar de grotere Duinpan in De Zilk.

Dit keer (in 2015 was er maar één Koninklijke Onderscheiding) zijn het vier vrouwen en acht heren die een onderscheiding verdienden omdat zij zich inzetten voor de samenleving. Zij hoeven dat niet te doen en verwachten vaak niets terug. Zij doen dat omdat zij wat voor de ander willen betekenen en zijn daarom van onschatbare waarde. Daarom worden deze mensen in het zonnetje gezet met een koninklijk “dank je wel” in de vorm van een lintje.

De met bloemen (narcissen) versierde Duinpan werden geschonken Bloembollenbedrijf P. Pennings op de Herenweg.

De volgende 12 personen werden onderscheiden:

Klik op de namen voor een foto, alle foto's in de fotogalerij, klik hier.

Mevrouw M.E.A. (Ria) van Alphen.
Vroeger orthopedagoge bij het ROC in Leiden. Mevrouw Van Alphen was in de jaren 60 groepsleider van de welpen bij de scoutinggroep van parochie Sint Jozef in Noordwijkerhout. Van 1992 tot 1997 was zij voorzitter van de Gehandicapten Sport Vereniging De Sleutels in Leiden. Hier was zij actief bij alle evenementen. Van 2005 tot 2014 was zij bestuurslid en secretaris van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout. Zij woonde vele vergaderingen bij, was organisator van diverse themamiddagen en activiteiten zoals (S)Cool on Wheels op de basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk en redacteur van de nieuwsbrief. Van 2005 tot heden is zij secretaris van de Vereniging Leeskring Noordwijkerhout en De Zilk. Hiervoor organiseert zij boekbesprekingen, schrijversavonden en excursies en onderhoudt zij contacten met de gemeente over huisvesting en subsidie.

Mevrouw M.E.A. van Alphen is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw A.A.P.M. (Anneke) van der Lans-van der Linden.

Voorheen werkzaam in de thuiszorg bij Valente RDB, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: Van 1990 tot 2000 was zij actief als gastvrouw bij Stichting Opvang Asielzoekers Noordwijkerhout. Zij ondersteunde vluchtelingen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Zij was oprecht betrokken en begeleidde ook ernstig getraumatiseerde mensen. Nadat het Vluchtelingenwerk opging in het COA is zij tot op heden zelfstandig verder gegaan met het begeleiden van vluchtelingen, leert hen de taal, biedt ondersteuning bij overheidsvraagstukken en is zij intermediair bij artsen- en ziekenhuisbezoek. Als verzorgster in de thuiszorg verrichtte zij ook na haar normale werk ondersteuning en verzorging aan hulpbehoevende mensen. Van 1991 tot heden is zij actief voor de Sint Victorkerk (parochie Sint Maarten). Een dagdeel per week werkt zij op het secretariaat, is zij gastvrouw, onderhoudt zij de kerkschatten en houdt zij de liederboeken voor het dameskoor bij. Bij toerbeurt beantwoordt zij de noodtelefoon. Van 1999 tot heden verleent zij mantelzorg aan een vrijwilligster die destijds met haar in het vluchtelingenwerk zat. Deze vrouw, alleenstaand met jonge kinderen, kreeg een herseninfarct en werd hulpbehoevend. Mevrouw Van der Lans ondersteunde haar tijdens de revalidatie, bij de verhuizing die volgde, en zij staat nog steeds voor haar klaar. Vanaf 2012 is zij actief voor de Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout. Naast deze activiteiten was zij collectant voor de Hartstichting en was zij intensieve mantelzorger voor haar ouders.

Mevrouw A.A.P.M. van der Lans is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L.P.M. (Leo) van der Lans.
Voormalig financieel medewerker bij de firma Meeuwenoord Transport, heeft de volgende vrijwillige activiteiten verricht. In de jaren 70 was hij secretaris van de oudercommissie van de Sint Victorschool in Noordwijkerhout. Van 1975 tot 1988 was hij vrijwilliger bij en penningmeester van Stichting Bejaardenhuisvesting (SBH Wonen) in Noordwijkerhout en enkele jaren lid van de toewijzingscommissie. Van 1986 tot 1995 was hij secretaris van Stichting Begeleid Wonen en van Stichting Bollenstreek Dagverblijven en Tehuizen te Noordwijkerhout. Van 1992 tot 2015 was hij vrijwilliger bij de St. Jozef-  en St. Victorkerk in Noordwijkerhout (parochie Sint Maarten). Hij was gebedsleider, vicevoorzitter van het parochiebestuur, bestuurslid van het dekenaat, lid van de werkgroep Woord- en Communievieringen, lid van de werkgroep Liturgie, lid van de werkgroep Avondwake, voorzitter van de feestcommissie 150 jaar Sint Victorkerk en begeleider van bedevaartreizen naar Lourdes. Van 2009 tot 2012 was hij vrijwilliger bij Stichting Transparant, centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te Leiden. Hier heeft hij in korte tijd de financiële bedrijfsvoering gestructureerd. Sinds 2012 is hij penningmeester van de Stichting Wereldwinkel. Hij heeft ook hier de financiële bedrijfsvoering gemoderniseerd en gestructureerd.

De heer L.P.M. van der Lans is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.P.A. (Riet) Meskers-Nulkes.
Oontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten. Van 1965 tot 2000 was zij vrijwilliger en voorzitter van het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), afdeling Noordwijkerhout. Zij organiseerde activiteiten en bijeenkomsten en had ca. 20 jaar zitting in het bestuur, waarvan 10 jaar als voorzitter. Ook was zij geruime tijd lid van het landelijk bestuur van het KVG. Van 1972 tot 2002 was zij initiator en coördinator van de collecte voor de Hartstichting in Noordwijkerhout. Van 1988 tot 1995 was zij vrijwilliger bij de Stichting Opvang Asielzoekers Noordwijkerhout. Zij was verantwoordelijk voor de inzameling, reiniging en vervolgens voor de verspreiding van beddengoed en handdoeken onder asielzoekers en onderhield contact met hen, ondersteunde hen waar mogelijk. Van 1993 tot 2005 was zij lid van de Parochiële Charitas Instelling (PCI) Sint Victor te Noordwijkerhout. Als vertegenwoordiger van de PCI maakte zij deel uit van de overleggroep Diaconie. Als lid hiervan bood zij hulpbehoevende mensen steun op maat. Als lid van de werkgroep Diaconie is zij in 2008 gestart met het verzamelen en samenstellen van kerstpakketten door inwoners - voor inwoners die het niet breed hebben. Dit doet zij nog jaarlijks. Van 1995 tot 2007 was zij actief voor vereniging De Zonnebloem, afdeling Noordwijkerhout. Zij bezocht de zieken, was begeleider bij uitstapjes en regelde daarvoor het benodigde vervoer. Van 1995 tot heden bezoekt zij voor de St. Jozefkerk parochieleden die langdurig ziek zijn. Daarnaast is zij al 20 jaar lid van de Rafaëlgroep (rouwverwerking) en is zij gastvrouw bij het ziekentriduüm Noordwijk. Van 2008 tot heden is zij medeoprichter van en vrijwilliger bij de Voedselbank. Zij verzamelt voedsel bij supermarkten en gaat langs bij mensen met een eigen groententuin. Eerst werd alles bij haar thuis in de garage opgeslagen tot de omvang te groot werd. Toen moest naar andere locaties worden uitgeweken.

Mevrouw M.P.A. Meskers is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.H.M. (Cas) Duivenvoorden.

Vvroeger werkzaam in een drukkerij, is vrijwillig actief sinds 1947. Het betreft hier de volgende activiteiten. Vanaf 1947 verricht hij allerlei hand- en spandiensten. In zijn jonge jaren was hij misdienaar bij de paters in het Clemenshuis, een retraitehuis van de Congregatie van Paters Redemptoristen en de zusters in De Voorzienigheid. Hij verzorgt de laatste 15 jaren het  stencilwerk voor de liturgieboekjes van de Sint Jozef-  en de Sint Victorkerk, evenals het stencilwerk voor de catalogus van de Victorveiling. Ook voor de Wereldwinkel verzorgt hij het stencilwerk. Daarnaast bracht hij de rijdende wereldwinkel naar de standplaats. Sinds 1972 is hij actief bij Visvereniging De Arnoud te Noordwijkerhout. In de beginjaren was hij lid van het bestuur en secretaris. Nu bezorgt hij nog 4 x per jaar het clubblad. Voor bridgeclub Het Juiste Bod was hij sinds 1978 secretaris (tot 2012) en vanaf 1984 is hij de materiaalcommissaris. Hier steekt hij veel tijd in. Hij is verantwoordelijk voor de speelzaal, de speelkaarten en de wedstrijdadministratie bij de wekelijkse wedstrijden. Hij organiseert bridgetoernooien en is betrokken bij het werven van sponsoren. Hij mocht in 2008 de onderscheiding ‘Stuur’ ontvangen van de Nederlandse Bridge Bond, waarmee hij werd geëerd voor zijn buitengewone inspanningen. Naast deze activiteiten is hij van 1995 tot heden hoofddrager en ondersteuner bij uitvaartorganisaties St. Barbara te Noordwijkerhout en Dunweg-Van Putten te Hoofddorp. Van 2000 tot heden is hij lid van de bewonerscommissie van het woonzorgcentrum Robijnstaete te Noordwijkerhout. Hij organiseert activiteiten voor de bewoners. Ter financiering hiervan haalt hij oud papier op.

De heer C.H.M. Duivenvoorden is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.A.M. (Hans) Meskers.
Ggepensioneerd, was zelfstandig bloembollenkweker, woont net over de gemeentegrens in de gemeente Hillegom, verricht veel vrijwillige activiteiten, met name in De Zilk en Noordwijkerhout. Om deze reden wordt de onderscheiding in de gemeente Noordwijkerhout aan hem uitgereikt. Hieronder een overzicht van zijn vrijwillige activiteiten. Van 1960 tot heden is de heer Meskers vrijwilliger bij en (vanaf 2003) voorzitter van de Dragersvereniging St. Barbara te De Zilk. Hij is drager of voorloper bij uitvaarten. Van 1968 tot 2015 was hij behalve vrijwilliger ook bestuurslid (1968-1991) van Corsogroep De Zilk. Hans is een van de initiators en stimulatoren voor de bouw van de corsowagen voor het Bloemencorso van de Bollenstreek. Van 1972 tot 1983 is hij medeoprichter en bestuurslid geweest van polsstokverspringvereniging Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. Met vrienden werd een polsstokaccommodatie aangelegd nabij Noordwijkerhout. Vanaf 1974 organiseerde hij ’s zomers elke maand een wedstrijd, voor omwonenden, toeristen en professionele springers. Sinds 1994 is hij vrijwilliger bij stichting Hakuna Matata. Deze stichting organiseert musicals die in de regio worden opgevoerd. Hans is actief betrokken bij de opbouw van decors en het vervoer. Hij treedt ook zelf op. Sinds 2010 is hij actief bij de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Noordwijkerhout. Deze stichting organiseert jaarlijks een bloementoertocht voor ca. 150 scootmobielen. Hans vervoert deelnemers met hun scootmobiel naar en vanaf deze bloementoertocht, werkt actief mee aan het versieren van de voertuigen met bloemenslingers en helpt onderweg tijdens lunch of drinkpauze. Van 2010 tot heden is hij vrijwilliger bij de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Hij onderhoudt de begraafplaats bij de kerk en collecteert bij uitvaartdiensten. Ook verricht hij hand- en spandiensten bij de jaarlijkse Kerkenveiling. Naast deze activiteiten is hij onmisbaar bij het Sinterklaasfeest op scholen, stelt hij zijn kas of schuur beschikbaar voor bijeenkomsten van De Zonnebloem, Oranjevereniging of het plaatselijke zangkoor, organiseert een grote oudejaarsbijeenkomst voor omwonenden en was hij mede-organisator van het 75-jarig jubileum van Voetbalvereniging Van Nispen in De Zilk.

De heer J.A.M. Meskers is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.G. (Martijn) Bilars.
Werkzaam bij VIVA Zorggroep als teammanager, verricht sinds 1988 diverse vrijwillige activiteiten. Van 1988 tot 2008 was hij vrijwilliger bij en 12 jaar lang bestuurslid van voetbalvereniging VVSB te Noordwijkerhout. Hij nam in 2001 het initiatief om een voetbaluitwisselingsprogramma op te zetten met gemeente Hirado te Japan. Jongeren bezochten Japan en Japanse jongeren brachten een bezoek aan Nederland. Er zijn 12 groepsreizen georganiseerd van VVSB jeugd en Hirado jeugd. Hij organiseerde bij VVSB kaartavonden, was gastheer tijdens wedstrijddagen en verrichtte kantinewerkzaamheden. Sinds 27 april 2006 is hij gemeenteraadslid in Noordwijkerhout. Sinds 2010 treedt hij namens de VVD op als fractievoorzitter. Hij manifesteert zich op zeer verantwoorde wijze als lokaal politicus. Hij is thuis op vele gemeentelijke beleidsterreinen. Nadat hij geruime tijd voorzitter was van de raadscommissie Samenlevingszaken is hij nu voorzitter van de commissie Ruimte en wonen. Sinds 2008 is hij de inspirator, medeoprichter en voorzitter van Stichting Hirado-Noordwijkerhout. Deze stichting vloeide voort uit de vriendschapsband van VVSB met de gemeente Hirado in Japan. (De V.O.C. had vanaf 1609 een handelspost in Hirado) De heer Bilars had een voortrekkersrol in het ontstaan en de ontwikkeling van de stedenband. Doel van de stichting is het bevorderen van de bestaande vriendschapsbanden en het creëren van een basis voor verdere uitwisseling, samenwerking en ontwikkeling op het gebied van jeugd, cultuur en economie. Tevens worden er regelmatig uitwisselingsbezoeken georganiseerd van scholieren uit het voortgezet onderwijs.

De heer M.G. Bilars wordt, gelet op de aard, duur, plaatselijke uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw O.M.J. (Olga) Verdiesen.
Werkzaam bij Achmea Zilveren Kruis, is vrijwillig actief op diverse onderdelen. Van 1964 tot 1974 was zij vrijwilliger bij het ziekentriduüm Amsterdam. Van 1970 tot heden is zij vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Noordwijkerhout. Zij was lotusslachtoffer bij cursussen en trainingen, lid van het Snel Inzetbaar Team en is nog steeds als EHBO-er aanwezig bij evenementen en geeft EHBO lessen aan de jeugd op scholen.
Van 1984 tot 1994 was zij vrijwilliger bij basisschool De Regenboog als overblijfmoeder, leesmoeder en oversteekmoeder. Van 1983 tot 2010 was zij actief bij Carnavalsvereniging de Keiebijters van Sint Bavo te Noordwijkerhout. Zij organiseerde en begeleidde activiteiten voor bewoners en cliënten van de psychiatrische instelling Sint Bavo. Daarnaast was zij gastvrouw en lid van de keukenploeg. In het jaar 1983-1984 was zij met haar man actief als het Prinsenpaar. Van 2000 tot 2013 was zij vrijwilliger bij de Stichting Goed Kamp te Noordwijk als gastvrouw bij werkweken en kampwaard (beheerder) van een natuurkampeerterrein. Ook verrichtte zij PR-werk en was zij contactpersoon voor de VVV. Van 2006 tot heden is zij actief lid van CNV Dienstenbond. Als kaderlid Bedrijfsledengroep ondersteunde zij de onderhandelaar bij cao- en sociaal planonderhandelingen. Daarnaast organiseert zij voor CNV meerdaagse bijeenkomsten, is zij betrokken bij het uitwerken van actieplannen en initiatieven en verricht zij PR-werk. Van 2010 tot heden is zij vrijwilliger bij Vluchtelingen Werk Zuid-Holland Noord. Zij is hier  maatschappelijk begeleider van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ook is zij betrokken bij fondsenwerving, vervangt zij met regelmaat de coördinator en draait zij mee tijdens spreekuren. Naast deze activiteiten was mevrouw Verdiesen lid van de Ondernemingsraad bij haar toenmalige werkgevers en enkele jaren lid van de personeelsvereniging van Achmea/Zilveren Kruis. Ook was/is zij vele jaren mantelzorger voor diverse familieleden.

Mevrouw O.M.J. Verdiesen is gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.Q.M. (Piet) Pennings.
Ggepensioneerd, voorheen zelfstandig bloembollenkweker, heeft zich vrijwillig ingezet voor veel organisaties. Van 1962 tot 1967 was hij voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Noordwijkerhout. Tevens was hij hier actief in de sportcommissie Volleybal. Van 1969 tot 1985 was hij bestuurslid en voorzitter (1970-1985) van kruisvereniging Wit-Gele Kruis in De Zilk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkverpleegkundige zorg en consultatiebureauzorg. In de jaren 70-80 was hij lid van en heeft hij zich ingezet voor de EZP (Een Zilker partij). Van 1991 tot 2000 was hij penningmeester van Sociëteit De Zilk en was hij hiervoor ook actief als ledenwerver en animator. Van 1990 tot 2001 was hij bij de KAVB in Hillegom lid van de subcommissie Narcis, van de productgroep Narcis en van de commissie voor Nomenclatuur, en adviseerde hij het bestuur en de Bloembollenkeuringsdienst. Van 2000 tot 2010 was hij een periode voorzitter van de adviescommissie en vrijwilliger bij de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Hij zat in diverse commissies. Van 2004 tot heden is hij gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeente Noordwijkerhout. Hij is een bevlogen, lokaal politicus. Hij maakt deel uit van de commissie Samenlevingszaken. Naast deze activiteiten was de heer Pennings actief als EHBO-er bij de kermis in Noordwijkerhout, lid van de feestcommissie 25 jaar EHBO in Noordwijkerhout (1963), drager voor de Barbara Vereniging bij uitvaarten in De Zilk (1977-1992), nam hij deel aan het alarmeringssysteem voor ouderenhulp (1990-1994), was hij lid van het Planmatig onderhoud van het Dekenaat Leiduinen (2008-2009) en chauffeur bij De Zonnebloem, afdeling De Zilk.

De heer P.Q.M. Pennings is, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van deze activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.F.G. (Peter) van der Lans.

Gepensioneerd, voorheen medewerker huishoudelijke dienst van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten. Van 1971 tot 1976 was hij bestuurslid van de EHBO-vereniging afdeling Noordwijkerhout, hij ondersteunde de praktijklessen en -examens als hulpinstructeur, organiseerde de vervolglessen en beheerde 9 jaar lang een verbandpost in zijn woonwijk.
Sinds 1978 is hij vrijwilliger bij de Sint Victorkerk (parochie Sint Maarten) in Noordwijkerhout. Hij is actief voor de Kerkbalans en sinds 1998 is hij actief voor het secretariaat en als gastheer. Gedurende de grote verbouwing van de Sint Victorkerk was hij wekelijks actief om de kerk schoon te houden. Sinds 1998 is hij lid van de Vriendendienst van GGZ Duin- en Bollenstreek-Rivierduinen. Hij ondersteunt cliënten, die door een psychiatrische ziekte in een isolement zijn geraakt. Van 1999 tot 2016 is hij vrijwilliger bij zorginstelling Marente, bij dagbesteding ‘De Drieklank’ in Noordwijkerhout. Hij ondersteunt de beroepskrachten bij de begeleiding van een groep mensen met een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking en verzorgde het vervoer van een aantal cliënten. Sinds 1999 is hij collectant voor de jaarlijkse collecte van de Nierstichting.

De heer P.F.G. van der Lans wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. (Aart) de Jong.
Ggepensioneerd, voormalig verpleegkundige en later stafmedewerker vrijwilligerszaken en recreatie, heeft bij zijn voormalige werkgevers de Willem van den Bergh Stichting in Noordwijk en bij de Gemiva SVG Groep, locatie Swetterhage in Zoeterwoude op vrijwillige basis veel recreatieve activiteiten georganiseerd ten behoeve van medewerkers en/of cliënten. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten. Van 1985 tot 1990 was hij actief lid van Tennisvereniging De Boekhorst in Noordwijkerhout. Hij was jeugdvoorzitter, en vanuit die positie contactpersoon voor het hoofdbestuur en andere commissies binnen de vereniging, organiseerde jeugdkampen, toernooien en een jaarlijkse feestweek. Van 1985 tot 1995 was hij vrijwilliger bij de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (N.O.V.). Hij was ten behoeve van de zomerse zaterdagactiviteiten initiatiefnemer en organisator van een straattheaterfestival en van muziekevenementen, trok hiervoor de artiesten aan. Sinds 1990 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging VVSB te Noordwijkerhout. Hij was/is actief als bestuurslid communicatie, scheidsrechter, leider van jeugdteams, leider van Zondag 2, organiseert en presenteert jaarfeesten en recepties. Hij is samensteller van de presentatiegids en columnist. Sinds 2014 (sinds zijn pensionering) is hij vrijwilliger gebleven bij zijn laatste werkgever Gemiva SVG Groep, bij de locatie Swetterhage in Oegstgeest. Hij is actief als mentor en bezoekvrijwilliger van één van de cliënten, medeorganisator van culinaire avonden voor cliënten, organiseerde het Zomerfeest 2015 en is barmedewerker. Hij zorgde ervoor dat Swetterhage in 2015 mee kon doen met een voetbaltoernooi in Leiden voor mensen met een beperking. Hij is invaller voor de wekelijkse disco. Sinds 2015 is hij vrijwilliger bij de Voedselbank Noordwijkerhout. Hij verzorgt de intake en de begeleiding van de deelnemers en is wekelijks een dagdeel werkzaam in het verdeelcentrum.

De heer A. de Jong wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.J. (Jack) Wijnands.

Werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als afdelingshoofd, is vrijwillig actief /actief geweest voor diverse organisaties. In 1979 begon hij als vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten te Noordwijkerhout. Eerst was hij lid van de jeugdraad ‘De Babyfaaten’ en aansluitend werd hij lid van de werkgroep oud-Babyfaaten, een groep vrijwilligers die de feestzalen aankleedde. Jaren later werd hij Boerenbruidegom en juryvoorzitter van het Liedfestival. In 2002 was hij lid van de sponsorcommissie van Zwemvereniging Noordwijkerhout. Doel was om structureel (sponsor)inkomsten te genereren. In 2002 werd hij in het bestuur gevraagd van Oranjevereniging Noordwijkerhout. In 2008 werd hij vicevoorzitter en in 2011 voorzitter tot heden. Deze taak verricht hij met veel passie en inzet. Hij was lid van de commissies Wielerronde (was ook speaker), Lunapark en Dodenherdenking. De invulling van Dodenherdenking heeft hij aangepast aan deze tijd waarmee een grotere opkomst werd bewerkstelligd. Hij onderhoudt de contacten met burgemeester, politie, brandweer en EHBO. In 2004 werd hij (tot 2007) bestuurslid en vicevoorzitter van het kerkbestuur van de Sint Jozefparochie. Hij was verantwoordelijk voor het (kerk)gebouwenbeheer en voerde een nieuwe organisatiestructuur door. Van 2005 tot 2012 was hij medeoprichter, voorzitter (2006-2009) en bestuurslid (2009-2012) van de Stichting Peuterspeelzaal Bambini in Noordwijkerhout. Van 2006 tot 2008 was hij leider van het E-elftal bij voetbalvereniging VVSB in Noordwijkerhout. Naast deze activiteiten heeft hij zich bij zijn werkgever ingezet als bedrijfshulpverlener en was hij actief voor de ondernemingsraad.

De heer J.J. Wijnands wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's BON