Datum: 26-09-2023 - 17:00
22
apr
'16

Koningsspelen op school, 285 meter doppen voor het KNGF en Juf Carola ziet Sarah. (foto's)

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland. In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Sinds de eerste editie nemen jaarlijks meer dan een...

miljoen kinderen en rond de 5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen. Een overweldigend succes. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen.

Ook op de basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk wordt er massaal deelgenomen aan deze sportieve dag. De dag werd op het schoolpleinen gestart met de Koningsspelen-dans “Hupsakee” (filmpje) (zie foto's Egelantier De Zilk), waarna alle kinderen op de scholen konden genieten van het Koningsontbijt in de eigen klas (zie foto's OBS De Optimist).

Na het ontbijt werden er binnen en buiten de scholen verschillende spelletjes gehouden voor de groepen 1 t/m 4, u kunt de foto's bekijken van Regenboogschool (daar was nog een extra feest want Juf Carola zag op deze dag Sarah -50 jaar- zie foto's) maar ook op de Victorschool, CBS De Optimist en de Prinsenhofschool werden er volop spelletjes gedaan. De groepen 5 t/m 8 mochten vrijdagmiddag sportief aan de gang, zij konden kiezen uit 20 verschillende sporten om aan mee te doen.

Op de Prinsenhof wilde men nog iets extra doen op deze dag en werd er dit jaar voor gekozen om een sponsoractie te houden. Afgelopen week werden na een oproep op school heel veel plastic doppen van drinkpakken en flessen ingezameld en de opbrengst daarvan is bestemd voor het KNGF (fonds geleidehonden).

Al deze doppen werden door de kinderen aan elkaar geregen tot een doppenslinger. Na het meten van de slinger kwam men tot maar liefst 285 meter aan ingezamelde doppen, de slinger werd overhandigd aan Ruud Warmerdam (opa van één van de kinderen) ambassadeur van het KNGF.

Foto's Egelantier > Blik Op De Zilk
Foto's ontbijt > CBS De Optimist
Foto's overig met logo > BON