Datum: 22-08-2019 - 00:05
20
apr
'16

NoVaTo organiseert een lezing over begraafrituelen door de eeuwen heen.

Tijdens de lezing krijgt te horen hoe men in de afgelopen 2000 jaar met overleden personen omging. Vanaf de Bronstijd tot 785 was het gewoon dat doden verbrand werden. Onder Karel de Grote werd dit verboden en duurde het in Nederland tot 1 april 1914 voor de eerste...

crematie bij Westerveld plaats vond. Hoewel er over deze rituelen in Noordwijkerhout weinig tot niets bekend is komen er toch zaken in voor die tot enige tientallen jaren geleden ook hier gewoon waren zoals bedienen, rozenkrans bidden, aanzeggen, afleggen en waken. In de presentatie komen ook de vele bijgeloofverschijnselen aan bod.

Eerste afbeelding: schilderij Jos Hemmelder, 1957

Foto's PR