14
apr
'16

ISD Bollenstreek onderzoekt onderbenutting van 5,5 miljoen euro Wmo-uitgaven.

Uit de conceptcijfers van de jaarrekening 2015 van de ISD Bollenstreek (ISD) blijkt dat de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna 5,5 miljoen euro lager zijn dan begroot. APE onderzoekt de oorzaken van deze onderbenutting. Naar verwachting...

zijn de resultaten in mei 2016 bekend. Vanaf 1 januari 2015 voert de ISD voor de ISD gemeenten, naast de bestaande Wmo taken, ook de nieuwe taak begeleiding uit. Begeleiding viel daarvoor onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voor de uitvoering van de totale Wmo-taken heeft de ISD voor 2015 ruim 19,5 miljoen euro begroot, waarvan 12 miljoen euro  voor begeleiding. De begroting van de ISD is gebaseerd op aangeleverde informatie van het Zorgkantoor, het CAK en zorgleveranciers.   

Uit de voorlopige jaarcijfers 2015 blijkt dat voor de Wmo bijna 5,5 miljoen euro minder uitgegeven is dan begroot, waarvan ruim 4 miljoen voor begeleiding. Dit is een fors bedrag en daarom heeft het dagelijks bestuur van de ISD besloten om het gespecialiseerd externe bureau APE een onderzoek te uitvoeren. Het is belangrijk om in beeld te krijgen wat de oorzaken zijn. Er zijn nog geen signalen dat mensen die echt zorgen nodig hebben, dit nu niet krijgen.

 

De onderbenutting bij de uitgaven Wmo is een landelijk beeld. De ISD voert voor de ISD gemeenten een deel van de Wmo taken uit. Gemeenten hebben een totaalbudget voor alle Wmo taken. Of en hoeveel de ISD gemeenten overhouden op de totale Wmo is bij de ISD niet bekend. Dat totaalbedrag kan anders zijn dan het bedrag dat de ISD overhoudt.

De ISD heeft de jaarcijfers 2015 naar de gemeenteraden gestuurd en verwacht dat bij de behandeling van de jaarcijfers in de raad, de bevindingen van APE bekend zijn.