Datum: 17-09-2021 - 08:31
13
apr
'16

NZLokaal raadslid De Moor vraagt zich af: Wat is er mis gegaan bij basisschool De Optimist?

Op 7 april heeft u al op BON kunnen lezen dat per 1 augustus 2016 basisschool De Optimist, die nu onder de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO-DB) valt, zal worden opgeheven. Wethouder Gotink gaf in de commissievergadering van SAM op dinsdagavond...

een korte toelichting aan de fracties. NZLokaal raadslid De Moor reageerde hierop door te citeren uit een brief, dat het college twee jaar geleden nog vrij optimistisch was over de groei van het aantal leerlingen.

Er werden volgens hem toen forse bijdragen door de gemeente gedaan, zo was er sprake van € 45.000,- aan verbouwingskosten en minder huuropbrengst van € 43.000,- per jaar. De heer De Moor vroeg zich af, wat is er mis gegaan? wat heeft het nu allemaal gekost? en wat kunnen we hiervan leren?

Wethouder Gotink gaf aan dat er nog ontwikkelingen gaande zijn op dit moment, maar dat hij in de volgende vergadering van SAM tekst en uitleg wil geven en een discussie wil voeren over hoe het zover heeft kunnen komen.

Foto BON