Datum: 17-09-2021 - 08:37
13
apr
'16

Huldiging tijdens jaarvergadering KBO Noordwijkerhout.

Op 7 april heeft de KBO (Oud en Jong Actief) haar jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agenda- punten zoals jaarverslag en financieel verslag, werd er ook nog iemand in het zonnetje gezet. Nel Ruiter, die vele jaren heeft meegewerkt aan de reiscommissie, vele jaren...

de Nestor bezorgd en allerlei hand en spandiensten gedaan bij de vele activiteiten van de KBO, verspreiding van toegangskaartjes bij festiviteiten en zij zet zich ook in bij andere instanties voor de ouderen.

Wij hopen dat ze dit nog vele jaren kan blijven doen. Als blijk van waardering heeft ze de gouden speld met oorkonde van de KBO ontvangen. HULDE voor Nel Ruiter.

Tekst en foto KBO Noordwijkerhout. (voorzitter Dick Snel en Nel Ruiter)