Datum: 05-08-2020 - 15:55
02
apr
'16

Tegenstanders Duinpolderweg gaan hun stem laten horen in Den Haag.

Woensdag 6 april is een cruciale dag voor de voor- en tegenstanders van de Duinpolderweg in de Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Dan staat de tussenstap-rapportage van de geplande Duinpolderweg in de commissievergadering Verkeer en Milieu van de...

Provincie Zuid-Holland op de agenda. De Statenleden van de Provincie Zuid-Holland bespreken of de Planstudie moet worden voortgezet en zo ja op welke wijze.

Als de Statenleden in meerderheid besluiten dat de Planstudie op basis van de huidige alternatieven moet worden voortgezet, dan leidt dat uiteindelijk tot een voorkeurstracé voor de Duinpolderweg. Waar overigens, zoals afgelopen week bleek, Noordwijkerhout nog steeds een voorstander is.

 

Het is ook mogelijk dat men besluit het project in gewijzigde vorm voort te zetten of zelfs helemaal stop te zetten omdat nut en noodzaak nog steeds onvoldoende zijn aangetoond. Maar echt waarschijnlijk is dat laatste helaas niet.

Met de bus naar Den Haag.
Op woensdag 6 april reizen daarom vertegenwoordigers en leden van Milieudefensie Haarlem, Platform NOG en Behoud de Polders met de bus af naar Den Haag, om de oproep kracht bij te zetten en de insprekers te steunen bij hun betoog.

Tot zondag 3 april kan je je opgeven om met de bus mee te gaan naar Den Haag om de commissievergadering Verkeer en Milieu van de Provincie Zuid-Holland bij te wonen. In de bijlage (klik hier) staat informatie over deelname aan de busreis naar het Provinciehuis Den Haag.

In nieuwsbrief 5 van Platform NOG (klik hier) wordt uiteengezet dat nut en noodzaak voor het project Duinpolderweg door de nieuwe Probleemanalyse opnieuw niet is aangetoond.

Volgens de tegenstander van de weg is de aanleg van de Duinpolderweg op geen enkele wijze hard te maken. Veel bewoners uit Vogelenzang en De Zilk zijn tegen dit onzalige plan omdat het de kwaliteit van en natuur en landschap ernstig aantast. Zo wordt de Duinpolderweg doorgetrokken door de Vogelenzangse duinen, zoals onderstaande illustratie laat zien.

De aanleg van deze weg gaat volgens de tegenstanders niet oplossen waarvoor het bedoeld is:
1. Er is geen economische noodzaak voor ontsluiting Greenpoort.
2. De minder goede bereikbaarheid van de kleinere kernen (Noordwijkerhout,  Vogelenzang en Bennebroek) is geen reden voor aanleg van de stroomweg.
3. De lokale verkeersproblemen liggen verspreid over de Grensstreek. Één grootschalige stroomweg kan deze nooit oplossen.
4. De groei van de woningbouw en de bedrijvigheid ligt vooral buiten het invloedsgebied van de Duinpolderweg (Haarlem en Katwijk -locatie Valkenburg- liggen buiten het invloedsgebied van de Duinpolderweg).

Tekst: Milieudefensie Haarlem, Platform NOG en Behoud de Polders.