Datum: 05-08-2020 - 15:47
31
mrt
'16

Meerderheid politiek nog steeds voorstander van aanleg Duinpolderweg.

Woensdagavond werd in de commissievergadering van Ruimte en Wonen, op verzoek van de PvdA, het onderwerp van de Duinpolderweg opnieuw behandeld. In grote lijnen zet de PvdA vraagtekens bij de nut en noodzaak voor de aanleg, als ontsluiting, van een noordelijke randweg...

zoals de Duinpolderweg. Volgens PvdA-woordvoerder de heer Floor valt het allemaal wel mee met de drukte in de streek en is de aanleg van deze weg overbodig, klik hier voor de memo van de PvdA.

Na een uitgebreide discussie over het onderwerp, klik hier, bleek zoals al eerder een meerderheid van de politiek (inclusief college) nog steeds voor de aanleg van de Duinpolderweg te zijn. Alleen ziet men het liefst de 'Spoorvariant' door de Zilkerpolder van de lijst van alternatieven afgevoerd worden.

Wethouder Knapp kreeg nog wel twee verzoeken uit de commissie mee om bij het volgende overleg van Provinciale Staten daar aan te geven, dat men genoeg tijd neemt om alle alternatieven goed te onderzoeken voor dat men een beslissing neemt. En als voorwaarden voor de aanleg van de Duinpolderweg wordt gesteld, dat deze niet teveel de leefbaarheid van Noordwijkerhout en De Zilk mag aantasten.

Ondertussen is door de zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek tijdens een Greenportoverleg afgesproken dat men gezamenlijk gaat optrekken in de kwestie Duinpolderweg. Tijdens Statenvergaderingen van Noord- en Zuid-Holland waarin de Duinpolderweg aan de orde komt, zal men een gezamenlijk standpunt inbrengen.

De stap is toch wel opmerkelijk omdat binnen de Duin- en Bollenstreek tot nu toe niet eensluidend over een verbindingsweg wordt gedacht. Zo is Hillegom bepaald geen groot voorstander van de Duinpolderweg, terwijl Noordwijkerhout zoals tijdens de commissievergadering weer bleek dat juist wel is.