30
mrt
'16

St.Gregorius '50' speld voor Antoon van Grieken.

Op 2e Paasdag j.l. werd Dhr. Antoon van Grieken aan het eind van de plechtige Eucharistieviering blij verrast, toen de voorzitter van het Herenzangkoor St. Caecilia Dhr. Ruud van Hal hem vroeg om ook even op het altaar te komen staan. Wat bleek, Antoon werd in het zonnetje...

gezet vanwege het feit hij 50 jaar koorzanger was. De voorzitter roemde Antoon vanwege zijn enorme staat van dienst want niet alleen was hij 50 jaar koorzanger maar hij was ook 24 jaar secretaris van het koor geweest.

Gedurende 21 jaar dirigeerde hij het Herenkoor en tevens dirigeerde hij tegelijkertijd 5 jaar het Dameskoor van de St. Victor kerk. Een muzikale 'duizendpoot' werd hij weleens genoemd en door zijn vele verdiensten ten aanzien van de St. Victorparochie ontving hij in oktober 2015 het 'Victorkruis'.

Pastoor A. Goumans spelde hem zijn eigen gouden St. Gregorius medaille (40 jaar koorzang) op maar op het wit/gele lintje was eerst extra een klein gouden speldje met '50' erop gespeld.

Namens het Herenkoor werd hem een fles met een rijk vocht overhandigd dit om de stem maar te blijven smeren en vooral om maar door te gaan met zingen in het koor. Echtgenote Joke deelde in de feestvreugde met een fraai boeket bloemen.

Tekst en foto PR