Datum: 09-08-2020 - 10:55
20
mrt
'16

Reacties op 'Probleemanalyse Duinpolderweg'.

Op 16 maart brachten de provincies Zuid- en Noord-Holland gezamenlijk het persbericht 'Probleemanalyse Duinpolderweg afgerond' uit. Inmiddels hebben zowel het College van B&W van Hillegom (klik hier voor de reactie) als Sjaak Smakman, onderzoeksjournalist van het Haarlems Dagblad...

een reactie op deze stukken gegeven die hieronder kunt lezen.

Nut Duinpolderweg blijft de vraag. (Door Sjaak Smakman)
De Duinpolderweg is misschien wel een oplossing, maar voor welk probleem? Die vraag blijft onbeantwoord, ook in de probleemanalyse van RoyalHaskoning als antwoord op de vraag naar nut en noodzaak van de weg van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland.

Zuid-Holland strooide begin vorig jaar zand in de machine toen PS besloten dat ze eerst helder willen krijgen waarom de Duinpolderweg nou eigenlijk nodig is. Die helderheid ontbreekt echter in de analyse van RoyalHaskoning.

Gedeputeerde Staten van beide provincies mogen dan vinden dat er nu alle aanleiding is om een stap verder te gaan, maar het is de vraag waar ze dat nu precies op baseren.

Om te beginnen is een probleemanalyse iets anders dan het aantonen van nut en noodzaak van de Duinpolderweg. Dat er her en der verkeersknelpunten zijn, is geen punt van discussie. Maar die vind je overal wel, waar je ook kijkt in Nederland.

Hoe ernstig die zijn, blijft ook in de probleemanalyse echter onbeantwoord. Projectleider Bert Grotenhuis van de provincie Noord-Holland zei bijvoorbeeld een paar maanden geleden nog dat je de weg niet hoeft aan te leggen vanwege een fileprobleem.

Bereikbaarheid

Maar, zegt RoyalHaskoning, we hebben wel een bereikbaarheidsprobleem. Het bureau voert daarbij de zogeheten bereikbaarheidsindicator (BBI) op. En inderdaad, de reistijden van punt A naar punt B zijn hier langer dan gemiddeld in Nederland.

Maar dan vergelijk je reistijden hartje Randstad met bijvoorbeeld Oost-Brabant, waar bijna drie keer minder mensen per vierkante kilometer wonen. Appels met peren dus. En als je goed kijkt naar die BBI, zitten we in de Randstad bepaald nog niet in het slechtste stuk.

Tien jaar
Ja, zegt RoyalHaskoning, maar het gaat veel drukker worden met het oost-westverkeer. Want de bevolking in de Bollenstreek en Zuid-Kennemerland gaat nog flink groeien terwijl in Zuid-Kennemerland de groei van de werkgelegenheid daarbij achterblijft en in de Bollenstreek de werkgelegenheid zelfs flink gaat dalen.

Omdat in Schiphol en omgeving het aantal banen wel zal blijven groeien, zal er dus flink meer woon-werkverkeer oost-west komen, voorspelt RoyalHaskoning. Alleen: die prognoses dateren uit 2007, bijna tien jaar geleden dus. En die zijn inmiddels achterhaald.

De regio Holland Rijnland bijvoorbeeld houdt het er op basis van veel recentere cijfers op dat de bevolking maar licht toeneemt terwijl het aantal arbeidsplaatsen juist flink zal groeien.

Die groei van bevolking en banen is daarbij vooral op de as Leiden-Katwijk, in het zuiden van de Bollenstreek. Daar wordt dan ook de Rijnlandroute (N206-A44-A4) aangelegd. Maar waarom zou je dan in het noordelijke puntje van de streek ook een weg moeten aanleggen?

75 miljoen
Het is dus niet zo verwonderlijk dat in de Bollenstreek vrijwel niemand warm loopt voor de weg. Haarlemmermeer wil hem daarentegen juist wél heel graag. Maar dat is verklaarbaar: als alleen het stuk tussen de N205 en de A4 wordt aangelegd, kan Haarlemmermeer de portemonnee trekken.

De Bollenstreek en Zuid-Holland betalen dan natuurlijk geen cent van de 75 miljoen die dat stuk gaat kosten. En of Noord-Holland meebetaalt aan een weg die eigenlijk alleen van lokaal belang is, is al evenzeer de vraag.

Een analyse die op de kernpunten belabberd is onderbouwd in combinatie met een grotendeels ontbrekend draagvlak in het gebied waarvoor het project is bedoeld. Het roept voor de zoveelste keer de vraag op voor welk probleem de Duinpolderweg nou eigenlijk de oplossing is.

 

Bron tekst: Sjaak Smakman, onderzoeksjournalist van het Haarlems Dagblad.

Kaartje onderzoeksgebied met het Hillegoms alternatief.
(Klik op het kaartje voor een vergroting)