Datum: 29-05-2020 - 03:59
19
mrt
'16

Bestuurswisseling Heerenclub De Zilk.

Vrijdag 18 maart had de Heerenclub De Zilk een bijzondere jaarvergadering. Na 13 jaar het voorzitterschap van de Heerenclub met verve te hebben uitgevoerd, heeft Paul de Groot het stokje over moeten dragen. Het was in 2002 aan de bar bij Mart Geerlings in Café-Restaurant de Ruigenhoek...

dat Mart opperde dat De Zilk ook een ondernemersvereniging zou moeten krijgen. Dat was bij Paul niet tegen dovemans oren gezegd. Hij verzamelde wat mensen om zich heen en ging vanaf dat eerste moment de kar al trekken.

Nu na 13 jaar later kan hij trots achteromkijken. Heerenclub de Zilk is onder zijn voorzitterschap uitgegroeid tot een vereniging die zonder meer zijn plek in de Zilkse samenleving verworven heeft.

Helaas sloeg j.l oktober het noodlot toe en werd er bij Paul de gevreesde ziekte A.L.S. geconstateerd. Door de gevolgen daarvan heeft Paul moeten besluiten dat hij afscheid moest nemen als voorzitter van de Heerenclub en stelde zich niet herkiesbaar.

Zijn jarenlange inzet en toewijding heeft leden en bestuur doen besluiten Paul te benoemen tot erelid van de Heerenclub.

Paul zou Paul niet zijn als hij zijn club zou achterlaten zonder goede opvolging en heeft dan ook hoogstpersoonlijk voor een waardig opvolger gezorgd en heeft vol vertrouwen de voorzittershamer overgegeven aan tot dan vice voorzitter Piet van Haaster.

Aan Piet als nieuwe voorzitter was het de eer om in het bijzijn van Pauls vrouw Alida en de kinderen de oorkonde met de bijbehorende speld te mogen overhandigen.

Hij bedankte Paul namens bestuur en leden voor alles wat hij al die jaren als voorzitter voor de Heerenclub betekend heeft.

Ook bedankte hij Paul tevens dat hij als bestuurslid de Heerenclub voorlopig nog blijft ondersteunen, en sprak de hoop uit dat dit nog een hele poos mag duren.

Tekst en Foto: Heerenclub De Zilk