Datum: 30-06-2022 - 06:53
18
mrt
'16

Ondanks 3 ingediende moties, beslissing over De Schelft en De Boekhorst uitgesteld tot najaar.

Donderdagavond kwam in de gemeenteraadsvergadering opnieuw het onderwerp sportpark De Boekhorst en De Schelft ter sprake. In de laatste commissievergadering van Ruimte en Wonen, met daarvoor de protestoptocht en de overhandiging van 1400 handtekeningen, werd...

toen al duidelijk dat de coalitiepartijenpartijen VVD, CDA en D66 de beslissing over wat er nu met sportpark De Boekhorst, De Schelft en het zwembad moet gaan gebeuren tot het najaar wilden uitstellen.

Het college wil de uitsteltijd gaan gebruiken om in het najaar in woord en beeld goed inzichtelijk te maken wat er op het sportpark nu werkelijk fysiek mogelijk is en om alle daarbij behorende kosten echt concreet te maken. Dit zal duidelijkheid moeten gaan geven wat het ons als gemeente en dus de belastingbetaler nu werkelijk allemaal gaat kosten.

Ook wil men de extra tijd gaan gebruiken om opnieuw met alle verenigingen te gaan praten over hun wensen en wat zij in het geheel als vereniging op het gebied van ideeën, zelfwerkzaamheid en financieel kunnen bijdragen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en om de kosten zo laag mogelijk te houden.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond wilden NZLokaal en de PvdA (met steun van Groenlinks) met het indienen van drie moties, toch nog een poging doen om de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen.

In motie één riep NZLokaal op om De Schelft los te koppelen van de toekomst van sportpark de Boekhorst en De Schelft met aanpassingen te behouden tot 2045, klik hier voor motie 1.

In motie twee van NZLokaal werd aan het college gevraagd om alternatieven te onderzoeken voor de Bavo-ontsluitingsweg die in de huidige plannen over het sportpark gaat lopen, klik hier voor motie 2.

De fractie van de PvdA riep in hun motie op om een minimum variant te ontwikkelen waarbij soberheid en doelmatigheid voorop staat, klik hier voor de motie.

PvdA, Groenlinks en NZLokaal pleitte unaniem voor het behoud van De Schelft en het zwembad en wilden daar graag nu al duidelijkheid over.

Maar de coalitiepartijen waren niet op andere gedachten te brengen en zij stemden met een meerderheid tegen de drie moties. Volgens VVD, CDA en D66 gaat een ontsluitingsweg over bollengrond veel te duur worden en is men ervan overtuigd dat er in het najaar een goed plan gepresenteerd gaat worden door het college. Wordt vervolgd in het najaar.

Foto's BON.