Datum: 14-07-2020 - 19:31
15
mrt
'16

Drie leden 'lid van verdienste' en lezing Marca Bultink bij jaarvergadering Vereniging Dorpsbehoud.

Tijdens de algemene jaarvergadering op maandagavond 14 maart van Vereniging Dorpsbehoud werden, naast de al eerder gemelde Koninklijke Onderscheiding voor Herman Doornebal, nog een aantal onderscheidingen uitgereikt. Als blijk van waardering en erkentelijkheid...

voor de vele diensten en betrokkenheid bij Vereniging Dorpsbehoud zijn de volgende bestuursleden benoemd als Lid van Verdienste:
1. Herman Doornebal – secretaris en al vanaf de oprichting in 1981 actief.
2. René Peters – penningmeester en actief vanaf 1991.
3. Corrie Hendriks – bestuurslid, actief voor de vereniging vanaf 1991 en (mede) organisator van Open Monumentendag en Verkiezing Pand van het Jaar.

Tevens werd ook op deze avond afscheid genomen van bestuurslid René Doeswijk. Hij heeft zich dan 10 jaar ingezet voor de Vereniging. Hem viel een mooi boeket en een boekenbon ten deel als dank voor zijn inzet.

Na het uitreiken en feliciteren van de ontvangers van de onderscheidingen, kon er gestart worden met het 2e deel van de jaarvergadering, een presentatie over het landschap en erfgoed van de bloembollencultuur door Marca Bultink.

Marca vertelde tijdens een boeiende lezing aan de hand van vele afbeeldingen hoe de kuststreek in de loop van twee eeuwen veranderde in de Bollenstreek en wat daar nu nog van te zien is in het karakteristieke landschap en erfgoed. Daarbij kwamen ook elementen uit de historie van Noordwijkerhout aan bod.

Recent verscheen (onder redactie van Marca Bultink, Piet Goemans, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven en Joop Zwetsloot)  het boek "De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur". Dit boek vertelt het verhaal van de Bollenstreek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt.

Dit jaar bestaat de Vereniging Dorpsbehoud 35 jaar en zullen er dit verschillende lustrumactiviteiten plaatsvinden, voor meer informatie kunt u naar naar de website www.dorpsbehoud.nl.

Foto's BON