Datum: 21-01-2020 - 04:31
10
me
'12

Padua geeft met beleidsplan de koers aan voor de komende jaren.

Tijdens de bijeenkomst die onlangs voor belanghouders werd gehouden, is het eerste exemplaar van het nieuwe beleidsplan door Aad Verkade, directeur-bestuurder van de Woningstichting Sint Antonius van Padua, overhandigd aan wethouder Knapp. Het beleidsplan voor de jaren 2012-2016,...

geeft aan wat de koers van de Woningstichting wordt voor de komende jaren. Padua wil zich vooral sterk maken voor passende en betaalbare huisvesting voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien. Dat is ook hun primaire taak. Klik hier voor het Beleidsplan.