Datum: 28-11-2022 - 16:44
09
mrt
'16

Modernisering van 17.000m² bollenteeltareaal aan de Gooweg.

Aan de westzijde van de Gooweg in Noordwijkerhout (zie foto) wordt één groot aaneengesloten, modern bollenteeltcomplex gerealiseerd. GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) en de betrokken grondeigenaar hebben daarover afspraken gemaakt. In de komende twee jaar...

zullen er enkele ingrijpende veranderingen plaatsvinden en zal ruim 17.000m² worden geherstructureerd. Alle aanwezige bebouwing en bouwvlakken verdwijnen (zie de bebouwing van Bollenbedrijf vd Poel op de foto's).

Hierdoor wordt er één grote, moderne en toekomstbestendige bollenteeltkavel van ruim 20 hectare gerealiseerd en ontstaat er een volledig open bollenteeltlandschap. Het project is daarmee een schoolvoorbeeld voor de herstructurering en modernisering van de Greenport.

Als onderdeel van deze transactie is het de bedoeling elders aan de Gooweg door middel van een nog te doorlopen planologische procedure enkele woonbestemmingen te realiseren.

Foto's BON