Datum: 05-07-2020 - 18:34
06
mrt
'16

Ingezonden brief: Verenigingen bundelen krachten: starten petitie 'behoud De Schelft' en houden protestmars.

Burgers kom in actie voor behoud van de Schelft! Al enige tijd is het onrustig in Noordwijkerhout. U zou denken dat heeft dan vast te maken met het carnaval of VVSB waar Noordwijkerhout inmiddels om bekend staat, maar het tegendeel is waar. Noordwijkerhout presenteert...

zich graag als 'Hart van de Bollenstreek'. Vele activiteiten en verenigingen hebben hun hart in sporthal De Schelft liggen. En juist De Schelft wil de gemeente nu slopen en hiermee het hart uit de activiteiten en verenigingen halen.

Vele Noordwijkerhouters zijn het hier niet mee eens en zullen aanstaande woensdag hun stem laten horen en tegelijk een petitie overhandigen tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 9 maart in het gemeentehuis.

Toezeggingen om op sportpark de Boekhorst een kleinere hal te herbouwen welke voldoet aan ieders eisen, als vervanging van De Schelft zijn reeds gedaan door de gemeente. Echter een ieder die zich in het plan heeft verdiept weet dat op De Boekhorst onvoldoende ruimte is om alle wensen hier te verwezenlijken.

Intussen zijn er nog meer wensen bijgekomen om meer faciliteiten op het sportpark onder te brengen hetgeen nog meer druk geeft op de beperkte ruimte aldaar. De verantwoordelijke wethouder blijft echter volharden in zijn plannen en deze onderbouwen met ‘gemanipuleerde cijfers’ en toezeggingen.

Volgens de wethouder is er voldoende ruimte op sportpark De Boekhorst om alles onder te brengen, zonder hier ook maar enig (concept) plan voor te kunnen overleggen. Ook het definitief laten verdwijnen van een zwemfaciliteit in Noordwijkerhout is voor sommige politieke partijen geen enkel bezwaar.

Het lijkt erop dat het renoveren van het sportpark en het aanleggen van de nieuwe randweg voor ontsluiting van de Bavo, ten koste mag gaan van vele verenigingen en activiteiten welke juist Noordwijkerhout het 'Hart van de Bollenstreek' maken.

Vele bewoners en verenigingen van Noordwijkerhout zien in dat dit een brug te ver is. Zij zullen dan ook aanstaande woensdag hun stem laten horen tijdens de commissievergadering, waarin een voorlopig besluit genomen zal worden over de toekomst van De Schelft en de verdere ontwikkelingen op sportpark De Boekhorst.

Er is inmiddels een petitie gestart, klik hier voor het tekenen, welke dan aanstaande woensdag overhandigd zal worden aan de voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen. Vooraf zal er een protestmars zijn vanaf het Marktplein naar het gemeentehuis. De protestmars zal starten om 19:30 uur.

Bedankt namens:
Zwemvereniging Noordwijkerthout, BadmintonKlub Noordwijkerhout, Basketbalvereniging The Jump, Hardloopvereniging NSL, Reddinsbrigade Noordwijkerhout, Triathlonvereniging Noordwijkerhout, Triathlonvereniging de Bollenstreek, Gymnastiekvereniging Van Nispen Streetdance, Muziekvereniging Harpe Davids, Muziekvereniging St. Jeanne D'Arc, Oranjevereniging Noordwijkerhout, Carnavalsvereniging De Kaninefaaten, EHBO Noordwijkerhout, Stichting de Zevensprong, Toneelvereniging ODI, Bridgeclub het juiste Bod, Bridgeclub de Schelft,

Geschreven door bezorgde inwoners en verenigingen van Noordwijkerhout.
(afzender bekend bij BON-redactie)