Datum: 24-09-2020 - 17:11
05
mrt
'16

Reggefiber/KPN ziet alsnog af van aanleg glasvezelnetwerk in Noordwijkerhout.

Vanuit diverse hoeken zijn er de afgelopen jaren vragen gesteld over de mogelijke beschikbaarheid van glasvezel in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk en het buitengebied. Momenteel ligt er vrijwel geen glasvezel in Noordwijkerhout. Het gemeentehuis heeft een aansluiting...

rechtstreeks met het gemeentehuis in Lisse en op het bedrijventerrein Gravendam hebben ongeveer 20 bedrijven glasvezel. De overige bedrijven hebben destijds aangegeven geen animo hiervoor te hebben.

In de diverse reguliere overleggen met de ondernemersvereniging is dit standpunt bevestigd. Bij de aanleg van het bedrijventerrein aan de Delftweg (BuIbTradePark) is een ringleiding van glasvezel aangelegd.

Het uiteindelijke effect moet zijn dat zoveel mogelijk locaties in Noordwijkerhout op een doelmatige wijze van internet gebruik kunnen maken. Er zijn nauwlettende afspraken gemaakt met het bedrijf Reggefiber over de aanleg van glasvezel.

In principe was er een akkoord voor het stedelijk gebied van de kern Noordwijkerhout. Voor de kern De Zilk en het buitengebied, evenals de bedrijventerreinen was het niet mogelijk omdat de investeringen niet opwegen tegen terugverdienkosten.

Het bedrijf Reggefiber wordt echter aangestuurd door KPN waar men de beslissing heeft genomen om de aanleg van glasvezel aanzienlijk te verminderen. Dit geldt ook voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Noordwijkerhout.

Vanuit Reggefiber kan niet worden aangegeven wanneer KPN besluit om het netwerk verder uit te breiden. Buiten Reggefiber zijn diverse andere partijen benaderd. Hieruit is gebleken dat Noordwijkerhout momenteel niet interessant genoeg voor de aanleg van glasvezel is. Dit heeft te maken met de ingeschatte terugverdienkosten.

Daarnaast leert de ervaring in de regio dat er onvoldoende belangstelling vanuit de bevolking bestaat om een rendabel glasvezelnetwerk aan te leggen. Met name de concurrentie met o.a. Ziggo is aanzienlijk.

Buiten de glasvezelaanbieders is ook gesproken met leveranciers van glasvezelkabels. Echter zullen dan de investeringskosten voor de aanleg van het netwerk komen dan voor het geheel voor
rekening van de gemeente.

Verschillen ZIGGO - Glasvezel.
Het netwerk van ZIGGO bestaat voor meer dan 90% uit glasvezel. Het laatste stukje (gemiddeld 275 meter van de wijkcentrale tot aan de huisaansluiting) is coaxkabel. Het netwerk heeft een meer dan behoorlijke capaciteit en snelheid. De maximale snelheid nu is 200 Mbit/s.

Men geeft aan dat dit in de toekomst, met de huidige voorzieningen, aanzienlijk kan worden vergroot, waardoor ZIGGO het overbodig vind om het laatste stukje coaxkabel te vervangen door glasvezel. Men prefereert meer om de abonnementsprijzen laag te houden en te investeren in nieuwe producten in het voordeel van de klanten.

Glasvezel- en het Ziggo-netwerk zijn in de praktijk met elkaar vergelijkbaar. Echter levert ZIGGO nu al tot 200 Mbit/s, terwijl veel glasvezelaanbieders momenteel leveren tot max. 100 Mbit/s. Lokaal kunnen enkele glasvezelaanbieders snelheden tot 1 Gbit/s aanbieden, hier staan echter aanzienlijk hogere kosten tegenover.

Deze snelheden zijn voor de meeste mensen overbodig. Door beperkingen in de installatie en apparatuur thuis kun je nauwelijks van deze snelheden profiteren. De diensten waarvan wel gebruik wordt gemaakt, bv streaming van muziek of video en YouTube, vragen maar enkele Megabits per seconde.

Ook voor het downloaden van grote bestanden hoefje die extreme snelheid niet te kiezen: de bronnen die hiervoor worden gebruikt bieden vanaf hun kant bij lange na die snelheden niet.

De hoogste snelheid is maar voor een kleine groep consumenten belangrijk (ongeveer 2-3% van de gebruikers). Voor intensief gebruik van internet: e-mailen, downloaden van films of muziek, streaming video en gaming, is een snelheid van rond de 50-60 Mbit/s voor de meeste mensen ruim voldoende.

Internetsnelheden van 200 Mbit/s en hoger zijn wél belangrijk voor professionals en zakelijke grootverbruikers. Ook voor hen geldt dat hun eigen computers, routers en interne netwerk de hogere snelheid ook daadwerkelijk aankunnen.

Via het ZIGGO-netwerkzijn veel hogere snelheden mogelijk. Tijdens testen zijn al snelheden bereikt van meer dan 4,7 Gbit/s (4700 Mbit/s). TNO toonde in een recent onderzoek zelfs aan dat het HFCnetwerk kan groeien tot 10 Gbit/s. Kortom, het netwerk van Ziggo kent meer dan voldoende groeimogelijkheden.

Op basis van:
• de onmogelijkheid om de glasvezelbedrijven te dwingen een netwerk aan te leggen;
• de te hoge kosten voor de aanleg van een glasvezelnetwerk door de gemeente Noordwijkerhout zelf, wetend dat het risico van deze kosten te riskant is om de investering terug te verdienen;
• de kwaliteit die ZIGGO momenteel levert wordt aan de gemeenteraad geadviseerd om te wachten tot de glasvezelaanbieders weer interesse krijgen in Noordwijkerhout. Het item zal nog ter sprake komen in de commissievergadering van Ruimte en Wonen/Gemeenteraadsvergadering.

Bron: Gemeente Noordwijkerhout.