Datum: 29-05-2020 - 16:21
04
mrt
'16

Oud-pastoor Kleijn St.Victorparochie overleden.

Emeritus-pastoor Wim Kleijn is donderdag 3 maart op 84-jarige leeftijd overleden. Wim Kleijn was pastoor van de R.K. Parochie Sint-Jeroen van 1978–1997, vanaf 1992 ook van Maria ter Zee. Hij werd opgevolgd door pastoor Bart van der Helm (+). Daarvoor was hij van 1972 – 1978...

pastoor van de Sint-Victorparochie in Noordwijkerhout.  Wim Kleijn zou in juni dit jaar zijn 60-jarig priesterschap hebben gevierd.

Zijn uitvaart is op woensdag 9 maart a.s. om 13.30 uur en wordt voorgegaan door Mgr. J.H.J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam. Voorafgaand is er op dinsdagavond om 19.30 uur een avondwake. Beide plechtigheden zijn in de R.K. Sint-Jeroenskerk in Noordwijk. Na de uitvaartdienst wordt Wim Kleijn begeleid naar het priestergraf op de R.K. Begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk.

Wim Kleijn (1931) is afkomstig uit een Rotterdams gezin en werd na zijn priesterwijding in 1956 docent Wiskunde en Grieks.  In onze streek was hij verbonden aan het Klein-Seminarie Leeuwenhorst,  de latere Scholengemeenschap College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 

In 1972 werd hij door de bisschop benoemd tot pastoor van de Sint Victorparochie in Noordwijkerhout.  In 1978 maakte hij als pastoor de overstap naar de R.K. Parochie Sint-Jeroen in Noordwijk-Binnen.  Hier volgde hij zijn bekende voorganger pastoor Piet van den Bosch op.

Na het bereiken van zijn pensioen in 1996 werd Kleijn op 1 januari 1997 opgevolgd door pastoor Bart van der Helm (+2012).  De laatste jaren woonde de emeritus in het Ouderencentrum Jeroen.

Wim Kleijn stond bekend als een stijlvol en zeer godsvruchtig mens en zeer toegankelijk voor de parochianen. Hij was een fervent promotor van de historische waarde van Jeroen als patroon van Noordwijk. Zo gaf hij aan het jaarlijks Sint-Jeroensfeest een modern jasje door de introductie van een pleinfeest na afloop van de plechtige viering, dat nog steeds een jaarlijkse traditie is. In 1992 werd onder zijn bezielende leiding “Noordwijk 100 Jaar Bedevaartplaats” gevierd.

Op zijn initiatief werd in 1997 de Jeroensommegang rond de naamdag van Jeroen op 17 augustus in ere hersteld. Ook was hij de oprichter van “Raphaël”, de begeleidingsgroep voor rouwenden. In 2003 werd zijn naam verbonden aan het inmiddels bekende “Kleijnkoor” van Herma van Piekeren,  dat zijn oorsprong vond in het parochiekinderkoor.  Buiten Noordwijk was Wim Kleijn actief in verschillende missieprojecten in India, Sri Lanka en Honduras.  

Wim Kleijn stond bekend als een stijlvol en zeer godsvruchtig mens en zeer toegankelijk voor de parochianen. Hij was een fervent promotor van de historische waarde van Jeroen als patroon van Noordwijk. Zo gaf hij aan het jaarlijks Sint-Jeroensfeest een modern jasje door de introductie van een pleinfeest na afloop van de plechtige viering, dat nog steeds een jaarlijkse traditie is.

In 1992 werd onder zijn bezielende leiding “Noordwijk 100 Jaar Bedevaartplaats” gevierd. Op zijn initiatief werd in 1997 de Jeroensommegang rond de naamdag van Jeroen op 17 augustus in ere hersteld. Ook was hij de oprichter van “Raphaël”, de begeleidingsgroep voor rouwenden.

In 2003 werd zijn naam verbonden aan het inmiddels bekende “Kleijnkoor” van Herma van Piekeren,  dat zijn oorsprong vond in het parochiekinderkoor.  Buiten Noordwijk was Wim Kleijn actief in verschillende missieprojecten in India, Sri Lanka en Honduras.

 

Foto PR