26
mrt
'16

'Vriendendienst' legt contact tussen bijzondere mensen.

Komende week is het de landelijke week van de psychiatrie met als thema ‘Zelfregie’. Vriendendienst Zuid-Holland Noord wil graag in contact komen met vrijwilligers, om vrijwilliger te worden bij 'Vriendendienst' heeft u geen ervaring nodig. Wel een stukje levenservaring en interesse...

in de medemens. Vriendendienst Zuid-Holland Noord biedt een waardevolle aanvulling op de reguliere zorg. Al 19 jaar koppelt Vriendendienst ook in Noordwijkerhout met succes vrijwilligers aan mensen met een psychiatrische achtergrond. Veel mensen met een psychiatrische achtergrond wonen zelfstandig.

Er wordt van hen verwacht dat zij integreren en aansluiting zoeken. Door gebrek aan sociale vaardigheden die voortkomen vanuit de ziekte, maar ook door het taboe van de ziekte, het zich niet geaccepteerd voelen door de omgeving, is er een risico om in een sociaal isolement te geraken.

Vriendendienst biedt deze mensen de mogelijkheid de ‘Verbinding met de maatschappij’ weer op te pakken. Het contact met een ‘maatje’ geeft hun weer vertrouwen en gezelligheid. Dit contact kan allerlei vormen hebben, zoals een praatje maken, wandelen, samen ergens heen, enz. Hierdoor is het mogelijk dat zij de regie over hun leven weer in eigen hand kunnen nemen.

Wilt u ook iets betekenen voor een ander? Wordt dan vrijwilliger! Adressen en aanvullende informatie kunt u vinden op www.vriendendienst.info of opvragen bij:

Chantal Baak
Coördinator Vriendendienst
Regio Duin en Bollenstreek
06-46617587

Lia van Dam
Coördinator Vriendendienst
Regio Leiden e.o.
06-52543150

Edmund Vaessen
Coördinator Vriendendienst
Regio Alphen en Nieuwkoop
071 5161415/06 13237782