Datum: 01-07-2022 - 01:31
19
feb
'16

Grote fancy fair en rommelmarkt in de Maasgaarde.

Op zondag 28 februari van 11.00 tot 15.00 uur wordt er een Fancy Fair georganiseerd in de Maasgaarde aan de Herenweg bij de Jozefkerk. De M.O.V. groep van Sint Jozef/Sint Victor gaat daarvoor aan de slag. Er zullen vele unieke koopjes te vinden zijn, een loterij met leuke...

prijzen, een grabbelton voor de kinderen en koffie, limonade en huisgemaakte koek. Verder vindt u er bloemen en wijn en mooie batikstoffen uit Kenia. Dit alles om geld bij elkaar te krijgen voor het project in Oyugis, Kenia, dat gesteund wordt door de Vastenactie van de parochie Sint Maarten waar de beide kerken onder vallen. Ook de landelijke Vastenactie ondersteunt dit doel; zij geven een bijdrage afhankelijk van het ingezamelde bedrag.

Het Oyugis Integrated Project probeert het leven van 4000 wezen en weduwen en aan AIDS slachtoffers een positieve draai te geven door het verlenen van hulp op maat op het gebied van medische zorg, onderdak en landbouw adviezen. Ook ondersteuning  van onderwijs is een van de pijlers waardoor de toekomstige generatie een beter leven kan opbouwen.

Dit jaar is het actiedoel om het mogelijk te maken een waterput te slaan bij een van de scholen en een slaapzaal te bouwen bij een andere, daarvoor is € 27.000,- nodig. Kom ook naar de Maasgaarde! Lekker neuzen! Voor het hele gezin een leuke en gezellige activiteit, voor Oyugis een grote hulp!

Mocht u nog spullen hebben die u beschikbaar wilt stellen: inbreng op zaterdag 27 februari van 10.00-14.00 uur, eveneens in de Maasgaarde (geen grote meubels). Als u niet in staat bent ze zelf te brengen, dan vóór die zaterdag bellen naar Fam. Kroone 0252-341063.

Foto PR