Datum: 26-03-2023 - 13:44
18
feb
'16

Resultaten bijeenkomsten en vragenlijst burgerpanel voor 'nieuwe centrumvisie' Noordwijkerhout bekend.

De gemeente Noordwijkerhout heeft in oktober 2015 aangegeven om samen met haar bewoners en ondernemers een nieuwe centrumvisie op te stellen. Deze visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van...

straten en hof rond de Witte Kerk, terrassen, verkeer in het centrum en over de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum. 

Op 6 november vond in de toneelzaal van De Schelft met ruim 100 bezoekers de kick-off plaats van de route die gevolgd wordt om uiteindelijk te komen tot een nieuw, mooi en aantrekkelijk centrum voor alle Noordwijkerhouters en haar bezoekers.

Van 18 januari tot en met 1 februari 2016 heeft de gemeente een aantal vragen voorgelegd aan het digitaal burgerpanel over het centrum van de gemeente Noordwijkerhout. Het raadplegen van het digitaal burgerpanel is sinds oktober 2015 een onderdeel van het totale participatieproces om te komen tot een nieuwe centrumvisie voor Noordwijkerhout.

Zo is er door de gemeente al informatie opgehaald via een algemene vragenlijst aan het burgerpanel, een informatiebijeenkomst met werktafels, werkgroepbijeenkomsten en een klankbordgroepbijeenkomst. Op 15 maart om 20.00 uur vindt er een themabijeenkomst over de centrumvisie voor de gemeenteraad plaats.

Doel centrumvisie Gemeente Noordwijkerhout.

Het doel is om te komen tot een vitaal en flexibel kernwinkelgebied met een afgewogen mix van voorzieningen. Deze moeten passen bij de grootte van Noordwijkerhout en bij de vraag van consumenten. De visie moet kansen bieden voor ondernemerschap en werkgelegenheid en bijdragen aan een betere en uitnodigende uitstraling van het centrum. 

Foto BON