Datum: 30-05-2020 - 23:36
15
feb
'16

Parochie Sint-Maarten organiseert bijeenkomsten in het kader van het Heilig Jaar.

In december vorig jaar vond in de rooms-katholieke gemeenschap wereldwijd de opening plaats van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Gedurende dit jubeljaar dat tot 20 november a.s. zal duren,   organiseert de Parochie Sint-Maarten (Noordwijk-Noordwijkerhout-Teylingen)...

een aantal bijeenkomsten, waarop de “Zeven werken van barmhartigheid” centraal zullen staan. Elk van de zeven parochiekerken zal gedurende het jaar in toerbeurt bijzondere aandacht besteden aan een van de zeven werken. De Noordwijkse kunstschilder Daniël Tavenier heeft elk van de zeven werken op schilderdoek gebracht. Zijn schilderijen zullen tijdens de bijeenkomsten wisselend zijn te bewonderen.

Op zondag 21 februari (10.00 uur) en zaterdag 27 februari (19.00 uur) a.s. staat tijdens de viering in de Sint-Victorkerk te Noordwijkerhout het werk “De naakten kleden” centraal. 

Op zondag 6 maart (10.00 uur)  in de Sint-Jeroenskerk te Noordwijk het werk “De hongerigen spijzigen”. Via het venster van barmhartigheid zal het betreffende schilderij worden getoond. Eveneens zullen de schilderijen “De zieken verzorgen” en “De vreemdelingen herbergen” zijn te bewonderen.

Tijdens de vieringen zullen de activiteiten van de betreffende kerk rond het centraal staande werk nader worden toegelicht.  Na de viering zullen de schilderijen gedurende minimaal veertien dagen in de betreffende kerk zijn te zien.

Op maandag 29 februari a.s. zal er in de Maasgaarde (naast de Sint-Jozefkerk) in Noordwijkerhout een bijeenkomst worden gehouden rond het thema “Sacrament van Barmhartigheid”.  Professor Herwi Rikhof geeft zijn visie over de huidige beleving van het oude sacrament van de biecht,  ofwel van de verzoening.  Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Foto's BON