Datum: 25-10-2021 - 07:18
14
feb
'16

Organisatie Noordwijkerhoutse Avondvierdaagse trekt aan de bel.

Zoals al eerder gemeld is er hierbij opnieuw een oproep want als er geen opvolging komt, dan is het dit jaar de laatste keer dat de Avondvierdaagse wordt georganiseerd. De huidige organisatie wil eruit gaan met een knal. Het is de 60-ste Avondvierdaagse en dat moet een speciale worden...

Het is een jubileum jaar voor onze vereniging, deze mogelijk laatste Avondvierdaagse wordt gelopen op 6 t/m 9 juni 2016. Noteer deze data alvast in uw agenda.

De organisatie laat nu van zich horen, omdat mocht er nog mensen zijn die hun rol wil overnemen er nu nog voldoende tijd is om mee te lopen. De beslissing om niet meer de Avondvierdaagse te organiseren is echter goed doordacht en langdurig doorgesproken binnen het team. Ook is deze stap goed besproken met alle vrijwilligers die ons helpen om dit evenement jaarlijks goed en veilig te laten verlopen. Het is geen beslissing die is genomen vanuit gemakzucht, maar vanwege het feit dat we als organisatie tegen verschillende obstakels aanlopen.

Een aantal obstakels zijn:

Het dalende aantal deelnemers. Het ouder worden van de verkeersregelaars en daar is ook niet genoeg instroom van nieuwe vrijwilligers voor  te vinden. Het verkeersexamen wat gedigitaliseerd is. Dit is een lastige hindernis voor de wat oudere vrijwilligers onder ons. Verder de gestegen kosten voor de vergunning, de inkoop van medailles en het inhuren van dweilorkesten en van muziekkorpsen.

Afgelopen jaar werden wij als vereniging verplicht om ook statuten op te stellen en ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Indien we geen nummer van de Kamer van Koophandel kunnen overleggen worden we ook niet erkend als vereniging en kunnen dan ook geen aanspraak maken op een verzekering, indien wij als organisatie aansprakelijk worden gesteld. Door dat alles is het financieel niet meer haalbaar, om een gezellige en spontane Avondvierdaagse te organiseren. Het alternatief zou zijn de deelnemerskosten (fors) te laten stijgen, maar dat wil de organisatie niet.

Om toch de 60ste Avondvierdaagse in Noordwijkerhout te mogen organiseren hebben wij de hulp ingeroepen van de  organisatie van de Avondvierdaagse in De Zilk. Onder hun auspiciën zijn we in de gelegenheid om ons jubileumjaar toch nog te kunnen organiseren. Wij zijn het bestuur van de Avondvierdaagse in De Zilk  daar dan ook erg dankbaar voor.

We kunnen met voldoening terugkijken wat al onze vrijwilligers hebben gepresteerd in de afgelopen jaren om de Avondvierdaagse in Noordwijkerhout mogelijk te maken. Met trots zeggen we dan ook. “Ik was vrijwilliger bij de Avondvierdaagse Noordwijkerhout”.

 

Het bestuur van de Avondvierdaagse Noordwijkerhout.

Foto's BON intocht 2015.

{gallery}10090{/gallery}