14
feb
'16

Politiek blijft praten over bestemmingsplan- wijziging 's Gravendamseweg 4-6.

In de laatste commissievergadering Ruimte en Wonen werd het voorstel behandeld om het nieuwe bestemmingsplan 's Gravendamseweg 4-6 vast te stellen. Het leek op die avond een gelopen koers omdat alle procedures de afgelopen tijd al de revue waren gepasseerd, maar dat...

liep toen toch even anders. Het betoog tijdens die vergadering van de heer Beugelsdijk brachten die avond een aantal commissieleden aan het twijfelen en zij wilden graag op een paar juridische aspecten meer uitleg van de betreffende wethouder De Jong. De wethouder kon deze toen niet gelijk beantwoorden en gaf aan de antwoorden voor de gemeenteraadsvergadering aan de commissieleden te doen toekomen.

Op de gemeenteraadsvergadering van 4 februari (zo vlak voor de carnaval en daarom geen eerder verslag) kwam het onderwerp opnieuw ter sprake. De discussie spitste zich nu toe hoe de afstanden gemeten zijn door de externe partij 'de omgevingsdienst IJmond'. Volgens de oppositiepartijen (PvdA, Groenlinks, NZLokaal) en één van de omwonende (de inspreker van Ruimte en Wonen) kloppen de maten in het onderzoek niet.

De discussie ging over hoe ver een woonpand moet afstaan van omliggende bedrijfspanden. Deze maten voldoen niet aan de wettelijke eisen, aldus de oppositie. Het college is het daar niet mee eens en zij gaan ervan uit dat als een deskundige externe partij als IJmond alles twee keer gemeten heeft, dat je er dan vanuit moet gaan dat deze cijfers ook kloppen.

Na twee korte schorsingen bleek dat zelfs dat de eigen coalitiepartijen als het CDA, VVD en D66 over de ingebrachte maten aan het twijfelen waren geslagen en wilde deze partijen het onderwerp opnieuw gaan bespreken in de commissie Ruimte en Wonen.

Het college van B & W nam het voorstel tot bestemmingsplanwijziging na deze vraag schoorvoetend terug en gaat de komende tijd naar aanleiding van deze discussie bekijken of men toch nog aanpassingen gaat doen in het voorstel. Wordt dus weer vervolgd.