Datum: 28-01-2020 - 13:45
12
feb
'16

Besluitvorming 'Servicepunt Werk' gestart.

Op 9 februari hebben zes colleges het voorgenomen besluit bedrijfsplan Servicepunt Werk aangenomen. De colleges willen met het Servicepunt Werk regionale kennis, kunde en capaciteit op het gebied van re-integratie en werk bundelen. Het doel is dat werkgevers en werkzoekenden...

zo vanuit één loket worden bediend. Servicepunt werk (SPW) geeft hiermee uitvoering aan de Participatiewet in de Bollenstreek. ‘De volgende stap is nu het gesprek aangaan met de ondernemingsraden en commissies over het bedrijfsplan’, aldus Bert Gotink, wethouder Noordwijkerhout en voorzitter van de stuurgroep 3D.  

Samenwerking
De opdracht voor het schrijven van het bedrijfsplan is gegeven door zes betrokken wethouders van de Duin- en bollenstreek, de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Teylingen en Lisse. Zij hebben opdracht gegeven om op basis van de contourennota een bedrijfsplan SPW te schrijven.

Het streven is om in de zomer van 2016 van start te gaan. De komende tijd, en ook in de tweede helft van 2016 zijn tijd en aandacht nodig om de beoogde samenwerking en bundeling van kennis en expertise succesvol vorm te geven.

Uitgangspunten
In het bedrijfsplan valt het Servicepunt Werk onder de gemeenschappelijke regeling van de Kust-, Duin- en Bollenstreek, waar ook MareGroep deel van uitmaakt. Het streven is om een efficiënte en zorgvuldige organisatie neer te zetten.

Met de start van het SPW worden werkgevers en werknemers sneller met elkaar in contact gebracht. Deze ontwikkeling is niet van invloed op het aantal arbeidsplaatsen van de huidige kwetsbare medewerkers bij MareGroep.

Stappen Besluitvorming
In februari en maart volgen het adviestraject van de ondernemingsraden. Het betreft de adviezen van de ondernemingsraden van MareGroep, de intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek (ISD) en Katwijk. Dan volgt de bespreking van het bedrijfsplan SPW in de raadscommissies. (zie bijlage met overzicht)

Wie

Wat

Wanneer

3 OR’en

Adviesaanvraag versturen via WORbestuurders. Traject van OR advisering (inclusief gesprek met WOR bestuurder).

10/11 feb

6 Raadscommissies

Bespreken van het bedrijfsplan als voorgenomen besluit (in de zin van de WOR). Indien mogelijk inclusief OR adviezen.

maart

6 Colleges

Bespreken OR adviezen.
Bespreken uitkomst raadscommissies.
Bedrijfsplan vaststellen als definitief besluit.

april

 

Daadwerkelijke start SPW

1 juli