Datum: 06-06-2023 - 07:52
29
jan
'16

Ontslagen bij basisscholen PCPO Duin- en Bollenstreek.

De stichting PCPO Duin- en Bollenstreek, bestuur van tien protestants-christelijke basisscholen in de regio waaronder CBS De Optimist in Noordwijkerhout, ziet zich genoodzaakt om maatregelen te nemen voor een financieel gezonde toekomst. Onvermijdelijk is het ontslag van enkele...

tientallen medewerkers die te veel in dienst zijn. De gevolgen voor de school van CBS De Optimist aan de Duin en Dal in Noordwijkerhout zijn nog niet bekend.

De scholen krijgen een personeelsbezetting die gelijk is aan alle andere scholen in Nederland. Met deze maatregelen hoopt het bestuur een financieel tekort te boven te komen. PCPO Duin- en Bollenstreek blijft zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs in de regio.

De budgettaire problemen zijn veroorzaakt door uitstel van noodzakelijke maatregelen in de formatie op scholen terwijl sprake was van een krimpsituatie over de hele linie. Met andere woorden: de klassengrootte is niet op tijd aangepast, waardoor er teveel medewerkers in dienst zijn.

Herstelplan
Het herstelplan van het bestuur komt hierop neer:
*Door + 20 fte te ontslaan, kunnen de financiën weer op orde komen. Bij vrijwillige uitdiensttreding zal dit aantal fte lager kunnen blijven.
*Ook aanpassingen in de klassensamenstelling op de scholen zijn nodig.

Aan het herstelplan van het bestuur werken onder andere het ministerie van Financiën en de vakbonden mee.

Schoolontwikkeling blijft mogelijk
Omdat PCPO D&B de kwaliteit van onderwijs wil hooghouden, investeert het bestuur de komende tijd in de ontwikkeling van de scholen, in lijn met de reeds gekozen koers, zegt interim-bestuurder Jan van den Berg.

‘PCPO blijft het geld dat het Rijk geeft volledig voor het onderwijs inzetten. Dat is voldoende om goede onderwijskwaliteit te handhaven en te verbeteren.’ Alle scholen van PCPO vallen onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie.

CBS De Optimist Noordwijkerhout.