Datum: 30-10-2020 - 06:12
   
15
Oct
'20

Omwonenden en CHG Duin-en Bollenstreek tegen ontwikkeling GOM-woning Zilkerbinnenweg 14. (update reactie op zienswijzen)

Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. De gemeenteraad debatteerde die avond o.a. over het raadsvoorstel van het niet vaststellen Bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o in De Zilk, over de voorgenomen ontwikkeling van een greenportwoning (GOM-woning) op die locatie....

15
Sep
'16

Instellen klankbordgroep nieuwbouwplan Het Zilt moet omwonenden en gemeente op één 'groene' lijn krijgen.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond, kwam het nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk opnieuw aan de orde. Het college vroeg op deze vergadering aan de commissie om na de ter inzage van 6 weken...