Datum: 23-01-2020 - 11:37
09
Sep
'19

Sloop en nieuwbouw van woningen op de Duinrand Raamwerk. (foto's sloop)

Raamwerk heeft, op dinsdag 10 september, de start van de sloop van Duinrand 24-46 ingeluid. Dit heuglijke feit vierde Raamwerk met cliënten en medewerkers onder het genot van een heerlijk taartje. Twee oud-bewoners van Duinrand mochten zelfs even achter de hekken bij de kraangrijper kijken om de sloop van dichtbij te aanschouwen. In plaats van de oude woningen...

14
Dec
'17

Uitstel of afstel van sociale woningbouw oud-Munnekeweij?

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond stelde de heer van den Berg van NZLokaal vragen over een brief gericht aan de raad van het college van B&W. In deze brief stond dat Woningstichting Sint Anthonius van Padua had aangegeven dat zij op dit moment geen mogelijkheid meer ziet om...

29
Sep
'17

VVD verschilt onderling van mening bij nieuwbouwplan oud-Munnekeweij.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd het voorstel behandeld om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen aan Woningstichting Padua en deze ten laste te brengen van de Reserve Volkshuisvesting als tegemoetkoming voor de onrendabele top die de bouw van 45 sociale woningen...

18
May
'17

Politiek stemt in met voortgang bouwplan oud-Munnekeweij.

In de commissievergadering van RenW werd door het college de vraag gesteld of de partijen konden instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Schippersvaartweg 39. De gemeente is samen met Woningstichting AvP bezig met het realiseren van sociale woningbouw op deze locatie...

04
Jun
'17

Bloembollenboer Aad Dobbe uit Noordwijkerhout in Boer zoekt vrouw.

15
Mar
'17

Slopershamer volop in bedrijf in Noordwijkerhout. (foto's)

Vorige week konden we u al melden dat de slopershamer, voor de sloop van verschillende gebouwen, de komende tijd veelvuldig gebruikt zou gaan worden. Deze week is men gestart met de sloop van de woningen aan de Maandagsewetering, nu het asbestmateriaal uit de...

08
Nov
'16

Alle WOZ-waarden van woningen nu zichtbaar via het WOZ-waardeloket.

Het project Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) heeft een centraal waardeloket opgeleverd voor alle burgers en overheidsinstanties (zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS) die gegevens over de WOZ nodig hebben. Ook voor nieuwe afnemers van...

19
Oct
'16

Nieuwbouwplannen Oud-Munnekeweij gepresenteerd. (foto-impressies)

De gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Sint Antonius van Padua bereiden de herontwikkeling van het terrein van Oud-Munnekeweij aan de Schippersvaartweg 39 voor. Op 13 oktober 2016 zijn omwonenden van deze locatie door wethouder Henri de Jong en directeur Aad Verkade...

15
Sep
'16

Instellen klankbordgroep nieuwbouwplan Het Zilt moet omwonenden en gemeente op één 'groene' lijn krijgen.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond, kwam het nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk opnieuw aan de orde. Het college vroeg op deze vergadering aan de commissie om na de ter inzage van 6 weken...

23
Jun
'16

Nieuwbouwplan zoutopslag De Zilk binnenkort vrijgegeven voor inspraak.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond, kwam het nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk aan de orde. Het college vroeg op deze vergadering aan de commissie om in te stemmen met het voornemen van B&W om...

02
Dec
'15

Initiatiefvoorstel VVD ‘Blijverslening’ senioren Noordwijkerhout.

Senioren willen steeds langer in hun eigen huis blijven wonen. Mogelijkheden om hun huis aan te passen aan de eisen die het ouder worden met zich mee brengt, zijn er wel, echter financieel niet voor iedere senior haalbaar. Dat is een struikelblok voor meerdere mensen in deze doelgroep...

19
Sep
'14

Synchroon viert op feestelijke wijze de start van De Houtwal in Mossenest 2.

Op vrijdagmiddag 19 september is door wethouder Knapp met het plaatsen van een betonbalk, de officiële handeling verricht van de start van het nieuwbouwproject De Houtwal in de wijk Mossenest 2. De toekomstige bewoners en de direct projectbetrokkenen van fase 1 van De Houtwal...

20
Mar
'14

Synchroon start met de bouw van 32 woningen in De Houtwal in Mossenest 2.

Onlangs vierde Synchroon nog de oplevering van Castellum in Noordwijkerhout, nu wordt al gestart met het volgende project in Noordwijkerhout: De Houtwal. Het project telt in totaal 34 ruime woningen in de wijk Mossenest 2, waarvan er inmiddels 29 zijn verkocht. Uniek aan De Houtwal...

13
Mar
'14

Meerderheid gemeenteraad voor plannen Bavo-terrein.

Vorige week donderdag werd in commissievergadering Ruimte en Wonen het plan gepresenteerd over de nieuwe invulling van het Bavo-terrein. Over het plan op zich was men in het algemeen tevreden, maar het aantal te bouwen woningen daar liepen de meningen over uit één...

07
Mar
'14

Aantal woningen discussiepunt plannen Bavo-terrein. (foto's plan)

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen op donderdagavond werd het plan gepresenteerd over de nieuwe invulling van het Bavo-terrein. Alle partijen waren het er over eens dat er gebouwd moet gaan worden, over het aantal te bouwen woningen daar liepen de meningen over uit één...

25
Jan
'14

Huis te koop in Noordwijkerhout/De Zilk.


Wilt u uw te koop staande woning extra aandacht geven dat kan dan via
de best bekeken nieuws-website van ons dorp 'Blik Op Noordwijkerhout'.
Vraag naar de voorwaarden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


16
Sep
'13

Stichting Huurdersbelangen zoekt bestuurslid!

Bent u kritisch en betrokken? Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ) zoekt versterking voor haar bestuur. HBNZ behartigt de belangen van den huurders van Woningstichting Sint Antonius van Padua en is de gesprekspartner van de woningstichting als het gaat...

24
Jun
'13

Nieuw bouwproject van 34 woningen in Mossenest II, de Houtwal.

Het Gemeente Noordwijkerhout heeft onlangs een overeenkomst gesloten met VOF Ontwikkelingscombinatie Mossenest II, voor de exploitatie van het initiatief om een plan, bestaande uit 34 vrije sector woningen, te realiseren op het perceel Robijnslaan 7 in de wijk Mossenest II....

30
May
'13

Raad van State keurt bouw woningen Dyckenburch alsnog goed.

In de raadsvergadering van donderdagavond deelde wethouder Knapp mee dat de Raad van State, de bouw van drie woningen op het "Landgoed Dyckenburch" aan het Westeinde uiteindelijk toch toestaat. De bezwaarmakers kregen op één punt gelijk van de Raad van State...

24
Apr
'13

Coremolen introduceert Duokoop-regeling.

De laatste appartementen van plan Coremolen worden komende maand opgeleverd. Tijdens de oplevering van de laatste fase krijgen nog tientallen starters de sleutel van hun eerste woning. De appartementen die nog te koop staan worden vanaf deze maand ook aangeboden...

17
Feb
'13

Sloop van vier woningen maakten de weg vrij voor de N206.

Oké het is al even geleden maar in 1926 werd besloten tot de aanleg van de Provincialeweg de N206. De weg zou aangelegd worden langs de toen nog aan één kant bestaande bebouwing van Noordwijkerhout. De 2de wereldoorlog gooide roet in het eten en pas vlak na de oorlog...

11
Jan
'13

Prijzen van huizen in 2012 het sterkst gedaald in Noordwijkerhout.

De prijzen van te koop staande huizen in de Bollenstreek zijn in het 4e kwartaal van 2012, tegenover die van het 4e kwartaal van 2011 gemiddeld met 8,5% gedaald. Men verwacht dat in 2013 de prijzen nog eens 5% tot 7% gaan zakken. In Noordwijkerhout zijn de prijzen van huizen...

29
Nov
'12

Padua en andere woningbouwcorporaties luiden noodklok in Bollenstreek.

Woningbouwcorporaties in de Duin- en Bollenstreek waaronder woningbouwvereniging Sint Antonius van Padua, vrezen grote gevolgen als de kabinetsplannen voor een verhuurdersheffing doorgaan. Veel sociale woningbouwprojecten komen op de tocht te staan. Het kabinet Rutte 2...

04
Oct
'12

Oneigenlijk gebruik recreatiewoningen Sollasi kan binnenkort worden aangepakt.

Het bestemmingsplan Oosterduinsemeer zal binnenkort worden aangepast, dat is volgens het college nodig om een gat te dichten in het huidige plan. Met de aanpassing is het straks mogelijk om handhavend te kunnen optreden tegen oneigenlijk gebruik van de recreatiewoningen...

02
Jul
'12

Veel belangstelling voor woningen in het Hanenhof De Zilk.

Het nieuwe wijkje Het Hanenhof in De Zilk lijkt een schot in de roos. Na de eerste publicaties over de 34 woningen die tegen de wijk Hoekgat worden gebouwd, loopt het volgens de initiatiefnemers storm. "Heel veel mensen hebben enthousiast gereageerd en er zijn zelfs al drie huizen verkocht"...